Entsoklüpeediline teatmeteos majandusarvestusest ja rahandusest

Sõna leksikon või entsoklüpeediline teatmeteos seostub meile kohe ENE ja Enekese köidetega, mis oleks nagu olnud “enne meie aega”. Meil on tänapäeval Google ja internet ning nüüd juba ka robotid, mis vastavad etteantud küsimustele.

Küll aga üks teatmeteos võib olla nii põhjalik ja mahukas, et raamatuinimesed tahaks seda väga oma kodu- või kontoririiulile panna. Juhuks, kui internetti ei ole. Või kui internet on juba nii laiali valgunud, et info algallika usaldusväärsus lööb kõikuma.

Professorite Jaan ja Lehte Alveri 2-köiteline “Majandusarvestuse ja rahanduse leksikon” on ainulaadne teatmeteos, mis käsitleb raamatupidamist, ettevõtte rahandust ja majandusanalüüsi, investeeringuid, audiitorkontrolli ja maksundust.

Teos sobib nii majanduspraktikute töölaudadele käsiraamatuks kui ka majandusüliõpilastele õppevahendiks, mille abil on märksa kergem süveneda majandusarvestuse ja rahanduse kohati võrdlemisi keerukatesse mõistetesse ja mõistesüsteemidesse.

Majandusarvestus Ja Rahandus Leksikon

Leksikoni põhieesmärk on avada oskussõnade tähendus ja näidete kaudu välja tuua nende sisu.

Leksikon sisaldab umbes 7000 terminoloogilist märksõnaartiklit ja 900 isikuartiklit.

Autorid on püüdnud teatud määral ühitada erialase leksikoni ja eesti-inglise erialasõnastiku, tuues eesti märksõnadele enamasti ka ingliskeelsed vasted, millele toetudes võib leksikoni kasutaja otsida vastava mõiste kohta andmeid põhjalikumatest ingliskeelsetest teatmeteostest.

Leksikoni üldist majandushariduslikku väärtust tõstavad oluliselt selles sisalduvad lühibiograafiad, mis hõlmavad kokku ligi 25% raamatu üldmahust. Isikuartiklid annavad hea ülevaate vaadeldavate erialade teenekamatest esindajatest nii Eestis kui ka mujal maailmas, ent ka sellest, millega mõnedki maailmakuulsad teadlased, keda tavaliselt majandusarvestuse ja rahandusega ei seostata, on selle eriala arengule kaasa aidanud.

Leksikoni koostamisel on autorid suhelnud paljude kolleegidega Eestist ja tippteadlastega välismaalt, kes vaatamata oma äärmisele hõivatusele võtsid vaevaks esitada, kontrollida ja vajadusel parandada oma isikuandmeid. Esindatud on sellised tippülikoolid nagu New York University, Harvard University, Stanford University, Rice University, Université Paris-Dauphine, Moskva Riiklik Ülikool, Peterburi Riiklik Ülikool, Parma Ülikool jt.

Kas tead, mis tähendavad mõisted “prahiraha”, “haivalvur”, “doubtful accounts“?

7000 rahanduse ja majandusarvestuse mõiste hulgast leiad kindlasti vastuse neile ja veel paljudele teistele mõistetele!