Lapsetoetuse maksmise eelduseks ei ole enam õppimine

1. jaanuarist 2023 on õigus lapsetoetusele igal lapsel sündimisest kuni 19-aastaseks saamiseni, õppimise tingimust arvestamata. Pärast 19-aastaseks saamist jätkatakse lapsetoetuse maksmist üksnes õppivatele keskhariduseta noortele kuni kooli lõpetamiseni või õppeaasta lõpuni – 31. augustini.

Kui 16–18-aastane (k.a) laps enne 2023. aastat ei õppinud või oli juba omandanud keskhariduse ja lapsetoetuse maksmine oli katkestatud, määratakse toetus uuesti 1. jaanuarist 2023. Mõnel perel võib sellega seoses tekkida õigus ka lasterikka pere toetusele.

Perehüvitiste seadus § 17 lõige 1

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet