Tüpoloogiateade maksekaartide kasutamisest sanktsioonist kõrvalehoidmisel

online pood ostma
Foto: Shutterstock

Rahapesu andmebüroo kutsub kõiki füüsilisi ja juriidilisi isikuid olema valvsad maksekaartide kasutamise osas välisriikides, mille suhtes on kehtestatud ulatuslikke finantssanktsioone.

Tüpoloogiateade 7TT202309. Maksekaartide kasutamine sanktsioonist kõrvalehoidmisel” kirjeldab, kuidas isikud võivad sooritada kaarditehinguid sanktsioneeritud riikides Eestis väljastatud maksekaartidega, mille abil võivad rahalised vahendid saada ligipääsetavaks rahvusvahelise finantssanktsiooni subjektile. Kuigi enamikul juhtudel tasuvad sanktsioneeritud sihtriigis viibivad isikud tarbitud teenuste ja soetatud kauba eest maksekaardiga, saab maksmisel kasutada ka sularahaautomaadist välja võetud sularaha. Mõlemal viisil vahendite kättesaadavaks tegemine sanktsiooni subjektile on sanktsiooni rikkumine. Lisaks kirjeldab tüpoloogiateade 7TT202309 ohuindikaatoreid krediidiasutustele, mille korral tuleb rakendada tugevdatud hoolsusmeetmeid.

Kahtluse korral tuleb Rahapesu andmebüroole esitada teade, milles palume viidata tüpoloogiateate numbrile 7TT202309.

——–

Rahapesu andmebüroo väljastab tüpoloogiateateid andmaks turule suuniseid, et tunda kirjeldatud indikaatorite abil ära ohte ja tuvastada võimalikke kuritegevusele viitavaid mustreid.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 54 lõike 1 punkti 5 kohaselt on Rahapesu andmebüroo ülesandeks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja tuvastamise alane avalikkuse teavitamine ning koondülevaate koostamine ja avaldamine vähemalt üks kord aastas. Rahapesu andmebüroo täidab seda ülesannet avaldades aastaraamatut, tagasisidearuandeid turuosalistele ja ka tüpoloogiateateid.