Arenguvestluse tulemuslik läbiviimine

Arenguvestluse läbiviimise kvaliteet mõjutab otseselt inimeste motivatsiooni areneda ja saavutada uusi tulemusi.

Kui küsida inimestelt, millist arenguvestlust nad väärtustavad, siis tuuakse enamasti välja, et vestlus peaks olema aus ja objektiivne, seotud konkreetsete tegevuste, eesmärkide ja arengutega. Inimesel on vaja teada, kuhu suunata edasine tähelepanu ja jõupingutused.

Koolitusel osalenu saab teada:

 • Millised peavad olema arenguvestluse väärtus, sisu ja eesmärgid ning süsteemne vestluse läbiviimise protsess?
 • Millised on olulised suhtlemistehnikad ja olulised tegevused arenguvestluse toimumise eel, ajal ja järel?
 • Kuidas vestlusel anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?
 • Kuidas anda positiivset tagasisidet ja negatiivset tagasisidet?
 • Kuidas mõõta ja hinnata arenguvestluse tulemuslikkust?
 • Kuidas läbi arenguvestluse töötajaid motiveerida?
 • Millised on peamised vead, mida arenguvestlusel tehakse ja kuidas neid vigu vältida?
 • Kuidas anda spontaanset tagasisidet mõne konkreetse tegevuse kohta?

Teemad ja ajakava

9.30-10.00

Saabumine ja hommikukohv

10.00-10.05

Koolituspäeva sissejuhatus

10.05-11.15

Mis on arenguvestluse sisu ja eesmärgid ning süsteemne arenguvestluse läbiviimise protsess?

 • Kuidas arenguvestlust eesmärgistada?
 • Kuidas arenguvestlust ettevalmistada kui oled juht?
 • Kuidas arenguvestlust peab ettevalmistama otsene alluv?
 • Millest koosneb hästi läbiviidud ja tulemuslik arenguvestlus?
 • Milliseid teemasid tuleb arenguvestlusel kindlasti käsitleda?
 • Milline peab olema süsteemne arenguvestluse läbiviimise protsess?
 • Millised on peamised vead, mida arenguvestluse ettevalmistamisel tehakse?

11.15-12.15

Kuidas arenguvestlusel anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?

 • Kuidas kuulamise ja küsimise kaudu juhtida arenguvestlust nii, et inimene ISE annab endale tagasisidet?
 • Mis toimub inimesega, kui juht analüüsib tema kehva sooritust ja sellega seotud nõrkusi, võtab luubi alla vead?
 • Millised on peamised vead, mida tagasiside andmisel ja saamisel tehakse ning kuidas neid vältida?

12.15-13.00

Lõuna

13.00-14.15

Suhtlemine ja olulised tegevused arenguvestluse toimumise eel, arenguvestluse ajal ja järel. Arenguvestluste läbiviimine distantsilt.

 • Milline peab olema kutse arenguvestlusele?
 • Kuidas saavutada vestluses usalduslikku suhet, kuidas vestlust alustada?
 • Millised on suhtlemises arenguvestluse tulemuslikku läbiviimist takistavad ja soodustavad tegurid?
 • Millised on tulemuslikud suhtlemise tehnikad arenguvestluse ajal (näit. aktiivne kuulamine, küsimine, peegeldamine)
 • Milliseid emotsioone arenguvestluses tihti ette tuleb ja kuidas emotsioonidega toime tulla?
 • Kuidas teha arenguvestluse kokkuvõte, kuidas vestlus lõpetada?
 • Kuidas suhelda arenguvestluse järel, millised on enim levinud vead, mida suhtlemises tehakse?
 • Millised on peamised vead, mida arenguvestluse läbiviimisel tehakse ja kuidas neid vältida?
 • Mis on distantsilt töötajatega peetud vestluste erisused ning millal neid teha tasub?
 • Kuidas panna distantsilt peetavad arenguvestlused tööle?

14.15-15.00

Kuidas arenguvestluse tulemusi mõõta ja hinnata? Kuidas läbi arenguvestluse töötajaid motiveerida?

 • Kuidas arenguvestluse tulemuslikkust mõõta?
 • Millist arenguvestlust peavad töötajad tulemuslikuks?
 • Millised on erinevas vanuses töötajate ootused ja vajadused arenguvestlusele?
 • Kuidas arenguvestlusi teha töötajaid motiveerivaks ja samas ettevõtte eesmärkide saavutamist toetavaks vahendiks?
 • Millised on peamised vead, mida arenguvestluses tehakse, mis inimeste motivatsiooni vähendab?

15.00-15.15

Koolituspäeva kokkuvõte ja lõpetamine

Osavõtutasu

 • Registreerudes kuni 06.11.2023, on soodushind ühele osalejale 199 EUR + km.
 • Registreerudes kuni 06.11.2023, on soodushind 2-3 osalejale 149 EUR + km.
 • Hilisematele registreerujatele osavõtutasu ühele osalejale on 249 EUR + km2-3 osalejale 179 EUR + km.
 • Tasumine toimub arve alusel ja vastavalt arvel kirjeldatud tähtajale.

Osavõtutasu sisaldab: Koolituse materjale, lõunasööki ja kohvipause.

Lektor

Katrin Alujev

Katrin Alujev Eesti Kvaliteediühingu liige, PARE liige ning tippkoolitaja

Katrin Alujev on olnud Estraveli personali- ja kvaliteedi direktor. Enne seda töötas Katrin 9 aastat TNT-s personali- ja kvaliteedijuhina, ajal mil TNT valiti Euroopa parimaks tööandjaks. Katrin on Eesti Kvaliteediühingu liige ning alates 1999. aastast kuulub ta Eesti mainekamasse personalitöö arendamise ühingusse PARE. Katrin on üks väljapaistvamaid arenguvestluste protsesside väljatöötamise ning läbiviimise koolitajaid Eestis. Raamatu „Elamise kergus“ autor.

Loobumine

 • Loobumisest palume teatada kirjalikult e-posti aadressil info@areng.ee. Kui loobumisest on teatatud peale 11.10.2023, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.

Lisainfo

Areng.ee juriidiline isik Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Märksõnad:

Toimetaja valik