Dokumendi- ja arhiivihaldus

Koolitus koosneb kahest moodulist: dokumendihaldus ja arhiivihaldus. Koolitus annab põhjaliku ülevaate kaasaegsest dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamisest

Sihtgrupp

Ettevõtete sekretärid, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad jt, kes puutuvad kokku dokumentide koostamise ja haldamisega.

Eesmärk

Anda põhjalik ülevaade kaasaegsest dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamisest.

Kursuse läbinu

 • juhindub töös dokumentide liigitamise põhimõtetest;
 • tunneb dokumendihaldussüsteemi (DHS) töö põhimõtteid ja dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivaid õigusakte (seadused, määrused);
 • teab, kuidas korrastada dokumente (toimikud, sarjad) arhiivi andmiseks;
 • tagab dokumentide säilitamise;
 • korraldab arhiiviasutuse esindaja juhendamisel dokumentide üleandmise arhiiviasutusse

Teemad ja ajakava

9.30-16.30

Dokumendihaldus

(8 tundi auditoorset tööd, 8 tundi praktikat õppekeskkonnas ning 3 tundi iseseisvat tööd)

 • Organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid. Nende vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid.
 • Dokumendi paber- ja elektrooniline vorm
 • Dokumendiloetelu. Sarjade moodustamine
 • Dokumentide säilitusaegade määramine: seadusandluse nõuete ja organisatsiooni vajaduste arvestamine
 • Dokumendiloetelu kinnitamine ning selle muutmise kord
 • Dokumendiringlus
 • Tööjaotus dokumendihalduse valdkonnas
 • Erinevate dokumendiliikide koostamise, registreerimise ning kasutamise protseduurid
 • Dokumendihaldussüsteemide tutvustus ning töö põhimõtted (nt. Amphora)
 • Andmekaitse dokumendihalduses.

Arhiivihaldus

(5 tundi auditoorset tööd ning 1 tund praktikat õppekeskkonnas)

 • Dokumentide süstematiseerimine
 • Nõuded dokumentide arhiveerimisele
 • Milliseid arhiivitarvikuid kasutada
 • Digitaalne arhiveerimine
 • Arhiiviseadus ja arhiivieeskiri, arhiivihaldust käsitlevad standardid
 • Digitaaldokumentide arhiveerimist ja säilitamist reguleeriv õiguskeskkond
 • pikaajalise säilitustähtajaga digitaaldokumentide arhiveerimise ja säilitamise probleemid ning lahendused
 • Arhiivitoimingud
 • Oluliste e-kirjade säilitamine;
 • Pilvepõhistest dokumendihaldussüsteemidest ja digitaalarhiivi keskkondadest - kuidas valida sobivaim
 • Digitaalse fotopärandi arhiveerimine ja säilitamine
 • Arhiveerimine ja hävitamine dokumendihaldussüsteemis
 • Andmete migreerimine dokumendihaldussüsteemist
 • Digiteerimise korraldus, riskid ja kulude analüüs.

Koolituse maht: 13 tundi auditoorset tööd, 9 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 3 tundi iseseisvat tööd

Koolitus toimub kokku kolmel õppepäeval: 30.05; 31.05 ja üks koolituspäev täpsustamisel.

Kõigile osalejatele on vajadusel õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Osavõtutasu

 • 417 EUR + km 20%

Maksumus sisaldab: materjale, kohvipause ja tunnistust.

Lõpetajatele tunnistus või tõend.

Lektorid

Veronika Kruustik Töökeskkonna spetsialist, täiskasvanute koolitaja tase 6

Irena Lümat Reitingu lektor alates 2000. aastast ning omab arhivaari kutsetunnistust.

Veronika Kruustik on tegelenud tööohutuse valdkonnaga aktiivselt aastast 1999. Pea 5 aastat oli ta riigisektoris personalijuht, seetõttu omab väga head ülevaadet riigisüsteemi dokumendihaldusest. Alates aastast 2005 olnud erinevates ettevõtetes kvaliteedijuht- siseaudiitor. 2006 hakkas täiskasvanuid koolitama ning teeb seda tänaseni. Aastast 2012 on ta Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Lööb kaasa Eesti Kvaliteediühingu ja Tartumaa Koolitajate Klubis. Aastast 2014 on ta Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja.

Irena Lümat on lõpetanud Audentes-Mainor Ülikooli ärikorralduse eriala spetsialiseerumisega finantsjuhtimisele ja Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži sotsiaalteaduste magistriõppe. 

Loobumine

 • Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonidel 733 3690 või 652 5982 või koolitus@reiting.ee
 • Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.

Lisainfo

 • Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Koolituse korraldajal on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi koolituse toimumisaegades ja sisus.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.