Excel edasijõudnutele

Koolitus keskendub sellele, kuidas oma tööd Excelis efektiivsemaks ja lihtsamaks muuta, kuidas paremini automatiseerida tööprotsesse ja kasutada õigemaid töövõtteid. Koostame keerukamaid valemeid ning kasutame erinevaid funktsioone. Kasutame Exceli andmetöötlusvahendeid, koostame erinevaid diagramme ning teeme kokkuvõtteid Pivot‐tabeli abil. Koolituse tulemusena saab iga osaleja endale juhendmaterjali ja harjutusfaili, millest on näha tehtud tööd ja kasutatud funktsioonid/valemid.

Eesmärk

Tõsta õppijate Exceli kasutamise oskus paremaks, muuta igapäevane kasutamine efektiivsemaks ja selgemaks. Samuti tutvustada uusi ja põnevaid tehnikaid, kasulikke töövahendeid ja funktsioone ning erinevaid nippe-trikke igapäevatöö lihtsustamiseks.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud Exceli kasutajatele, kes töötavad Exceli andmetabelitega, kasutavad lihtsamaid valemeid ja funktsioone ning soovivad täiendada oma oskusi andmetöötluse, erinevate valemite ja funktsioonide, kokkuvõtete ja diagrammide tegemise vallas. Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitus sobib õppijale, kes on omandanud töö käigus Exceli baasoskused või on läbinud Exceli baaskursuse (MS Excel – esimesed sammud). Koolituse edukal läbimisel osaleja:
 • luua tabeleid kasutades erinevaid andmetüüpe ning muuta andmevormingut;
 • kasutada automaattabeleid ning sellega kaasnevaid lisavõimalusi;
 • sorteerida ja filtreerida tabeleid;
 • luua valemeid nii ühe töölehe kui mitme töölehe piires;
 • kasutada valemites absoluutseid ja suhtelisi viiteid;
 • kasutada enamlevinud funktsioone;
 • luua diagramme ning muuta esialgseid sätteid;
 • kasutada Pivot‐tabeli võimalusi kokkuvõtete tegemisel;
 • aru saada makrode tööpõhimõttest.
Koolituse lõpetamise tingimused: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse ja hinnatakse läbi iseseisva praktilise töö.

Teemad ja ajakava

9.30-17.00
 • Sissejuhatus Excelisse
  • Algteadmised ja trikid‐nipid, mis aitavad sul igapäevatööd kiiremini teha, andmetes liikumine, kiirklahvikombinatsioonide ja menüüde kasutamine
 • Töö lahtrite ja töölehtedega
  • Erinevad andmetüübid, lahtrite vormindamine ja uue andevormingu defineerimine
  • Nimeliste lahtrite piirkondade kasutamine
  • Andmete esiletõstmine tingimusvormingu abil
  • Töö mitme andmetabeliga: töölehtede tükeldamine, kõrvuti vaatamine ja sünkroonkerimine
 • Andmete kaitsmine
  • Lahtrite ja valemite lukustamine, töölehtede ja tööraamatu kaitsmine
 • Automaattabelite kasutamine
  • Lihtloetelu ja defineeritud andmetabel (ehk automaattabel)
  • Uue tabeli loomine ja vormindamine, eelised lihtloetelu ees, täiendavad töövõtted ja võimalused, dünaamiline tabel
 • Sorteerimine ja filtreerimine
  • Andmetabeli sorteerimine ühel või mitmel tasemel
  • Automaatfilter ja kohandatud filter
  • Täiendatud filter ehk Advanced filtri kasutamine
  • Teksti mustri (Wild cards) järgi filtreerimine
 • Arvutamine Excelis
  • Valemite ja funktsioonide kasutamine
  • Absoluutsed ja suhtelised viited
  • Valemid üle mitme töölehe
  • Valemi väärtuse kleepimine
  • Loendamise funktsioonid (COUNT, COUNTA, COUNTIF) ja keskmise leidmine (AVERAGE, MEDIAN ja MODE)
  • Tingimusfunktsiooni IF kasutamine (IF, OR, AND, NOT) ja tingimuse järgi summeerimine (SUMIF)
  • Ümardamise funktsioonid (ROUND‐funktsioonid, CEILING, FLOOR ja MROUND )
  • Tehted kuupäevade ja kellaaegadega
  • Kuupäeva ja kellaaja funktsioonid (TODAY, NOW, DATE)
  • Otsimise ja viitamise funktsioonid
  • Vastavusse seadmine (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, MATCH)
  • Nimekirjade võrdlemine
  • Tekstifunktsioonid
  • Tekstide ühendamine ja jagamine veergudesse
 • Diagrammide loomine ja muutmine
  • Uue diagrammi loomine, erinevate diagrammitüüpide kasutamine, diagrammi seadistamine ja vormindamine, sekundaartelje ja kahe diagrammitüübi üheaegne kasutamine, trendijooned
 • Kokkuvõtted Pivot‐tabeli abil
  • Pivot‐tabeli loomine, töökeskkonna tutvustus ja väljade kasutamise reeglid
  • Andmete rühmitamine
  • Väärtusvälja seadistamine ja vormindamine
  • Tulemuste kuvamiskuju muutmine
 • Import ja eksport
  • Exceli tabelite ja diagrammide kasutamise võimalused teistes MS Office programmides
  • Tekstifaili konverteerimine Exceli tabelisse
 • Sissejuhatus makrodesse
  • Makrode kasutamine Excelis
  • Uue makro lindistamine ja käivitamine
Koolituse maht on 16 akadeemilist tundi. Toimumise aeg 28. ja 30. mai 2023 kell 9.30-17.00

Osavõtutasu

 •  299 EUR + km 20%
Hind sisaldab koolitust; õppematerjale; koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust; tunnistust.

Lektor

Riina Reinumägi koolitaja, Täiskasvanute koolitaja kutse - tase 6
Jaan Vaabel koolitaja (Microsoft Office, vabavaraline kontoritarkvara, operatsioonisüsteemid)

Lisainfo

 • Vajadusel pakume tasuta korduskoolitus kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama.
 • Sooje jooke koos küpsistega (klassikoolitusel)
 • Lõunasööki igal koolituspäeval (klassikoolitusel)
 • Nordic Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.