Maksuarvestuse koolitus

Koolitus toimub veebipõhiselt, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu.

Sihtgrupp

Ettevõtte omanikud, kes soovivad tõsta enda maksuteadlikkust või tegelevad maksuarvestusega ning raamatupidajad.

Koolitusele võetakse vastu isikuid, kes kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Eesmärk

Koolituse läbinud isikutel on põhjalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused maksuarvestusest, täpsemalt: Eesti maksusüsteemist; maksude liigitusest; maksuseadusest; maksumenetluse üldpõhimõtetest; rahvusvaheliste tehingute maksustamisest ning sanktsioonidest, mida on võimalik rakendada maksuseaduste rikkumise korral. Ülaltoodud teemade juures tuuakse välja asjakohast kohtupraktikat ja lahendatakse maksuteemalisi ülesandeid.

Koolituse lõpuks õppija

 • omab teadmisi maksukorralduse üldpõhimõtetest;
 • oskab arvestada maksud (suurt rõhku pannakse käibemaksuvabastustele ja sisendkäibemaksu arvestusele ning käibemaksu eriskeemidele) ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele;
 • oskab orienteeruda makse puudutavas seadusandluses ja vastavaid seadusesätteid kasutada;
 • oskab täita ja esitada maksudeklaratsioone;
 • on teadlik rahvusvaheliste tehingute maksustamisest;
 • on teadlik sanktsioonidest maksuseaduste rikkumise korral.

Teemad ja ajakava

I päev 19. september 2023

9.45-10.00Registreerumine ja kogunemine
10.00-11.30

Maksusüsteem

 • Mis on maks ning millised maksud on olemas?
 • Mida maksude eest saab?
 • Kes on maksukohustuslane?
 • Maksunõuded ja -kohustused

Töö tasustamine ja maksustamine

 • Töö tegemise vormid ja maksustamise võrdlus.
 • Tulumaks ja maksuvaba tulu.
 • Sotsiaalmaks ja selle erijuhud.
 • Töötasu alammäär.
 • Bruto- ja netotasu.
 • Ravikindlustuse kehtivus.
 • Töötamise register.
 • Haigushüvitise maksmine ja maksustamine.
 • Puhkusetasu maksmine ja maksustamine.
11.30-11.45Paus
11.45-13.15

Ettevõtlus ja maksustamine

 • Ettevõtlustulu maks.
 • Ettevõtte tulumaks.
 • Dividendide maksustamine.
 • Ettevõtlusega mitteseotud kulud.
 • Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud.
13.15-14.00Lõunapaus
14.00-15.30
 • Lähetuskulud.
 • Erisoodustused: mis ON ja mis EI OLE.
 • Ettevõtte sõiduauto ja kaubikute kasutamine.
 • Isikliku sõiduauto hüvitise maksmine.
15.30-15.45Paus
15.45-17.15

Deklaratsiooni täitmise ülesanded

 • TSD ja selle lisad, INF1 ja 14

II päev 20. september 2023

9.45-10.00 Registreerumine ja kogunemine
10.00-11.30

Käibemaks

 • Määrad, maksuvaba käive, käibemaksu arvestus, käibe tekkimise aeg – üldreegel.
 • Pöördkäibemaks, deklaratsioonid (KMD, KMD INF, VD)
11.30-11.45 Paus
11.45-13.15
 • Kauba ja teenuse käibe tekkimise koht ja aeg.
 • Ühendusesisene käive, eksport, import, kaugmüük, aheltehingud ja nõudmiseni varu.

III päev 21. september 2023

9.45-10.00Registreerumine ja kogunemine
10.00-11.30

Maksumenetluse üldpõhimõtted

 • Maksumaksja õigused ka kohustused maksumenetluses.
 • Maksuhalduri õigused ja kohustused maksumenetluses.
 • Maksukontrolli läbiviimise põhimõtted
11.30-11.45Paus
11.45-13.15

Rahvusvaheliste tehingute maksustamine

 • Kauba ja teenuse käibe tekkimise koht ja aeg.
 • Ühendusesisene käive, eksport, import, kaugmüük, aheltehingud ja nõudmiseni varu.
13.15-14.00Lõunapaus
14.00-15.30

Käibemaksuvabastused ja sisendkäibemaksu arvestus

 • Maksuvabastuste mõju, kinnisasja käibemaksuga maksustamine, sisendkäibemaksu mahaarvamise üldised
  põhimõtted, sisendkäibemaksu mahaarvamise aeg ja tingimused.
 • Osaline sisendkäibemaksu mahaarvamine ja sisendkäibemaksu ümberarvestus.
15.30-15.45Paus
15.45-17.15

Käibemaksu eriskeemid

 • Kasutatud kauba edasimüügi erikord, reisiteenuste maksustamine,
 • OSS erikord,
 • Ühendusevälise kaugmüügi maksustamise erikord, postioperaatorite erikord, internetipõhise kauplemiskoha erikord.

Osalejal on vajalik internetiühenduse olemasolu ja arvuti!

Kursused kogumaht 20 akadeemilist tundi

Toimumise aeg 19., 20. ja  21.  september 2023

 • 19.09.2023 kell 10.00-17.15
 • 20.09.2023 kell 10.00-13.15
 • 21.09.2023 kell 10.00-17.15

Osavõtutasu

 • Registreerudes kuni 08.09.2023 kehtib soodushind 379 EUR + km 20%
 • Hiljem registreerudes on hind 419 EUR + km 20%
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi või enam lisaallahindlus 10%!

Hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Lektor

Kaidi Kallaste

Kaidi Kallaste Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi maksunduse lektor

Tõnis Elling

Tõnis Elling maksuekspert, külalislektorina maksunduse ala

Kaidi Kallaste on Tallinna Tehnikaülikooli Ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Tegutsenud täiskasvanute koolitajana aastast 2001.

Tõnis Elling on maksundusega tegelenud üle 21 aasta. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018), kus ta hakkas tulevastele maksu- ja tolliametnikele õpetama erinevaid maksunduse aineid. Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana.
Täna töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana ja õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu. Hariduselt on Tõnis jurist ja tal on pooleli õpingud Tartu Ülikooli doktorantuuris. Tema uurimisvaldkonnaks on finantsteenuste käibemaksuga maksustamine. Tõnis on avaldanud kaks käibemaksu käsitlevat raamatud aastatel 2014 ja 2019.

Lisainfo

 • Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
 • Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.