Suhtluskonfliktide ennetamine ja lahendamine

Praegune aeg soosib pingeliste olukordade tekkimist inimestevahelises suhtluses ja hea ning tasakaalukas suhtlemisoskus on eriti vajalik.

Eesmärk

Anda praktilisi teadmisi pingelistes olukordades suhtlemiseks, erimeelsuste ennetamiseks ja lahendamiseks. Koolitusel osalenu saab teada:
 • Mis tüüpi inimestega on lihtne pingelistesse olukordadesse sattuda ja millised suhtlemistehnikad aitavad nendega toime tulla?
 • Millised on tüüpilised suhtlusprobleemid, millest need tekivad ja kuidas neid ennetada ning lahendada?
 • Kuidas märgata ja reguleerida iseenda emotsioone ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide ja reageeringutega?
 • Kuidas hästi ja tasakaalukalt suhelda?
 • Kuidas suhtlemises saavutada lahendusi "võitja-võitja" mudeli järgi.
 • Millised on kasulikud meetodid ja võtted suhtlemiseks keeruliste inimestega?

Teemad ja ajakava

9.45-10.00 Hommikukohv ja osalejate registreerimine
10.00-10.05 Koolituse sissejuhatus
10.00-11.10 Millest pingelised olukorrad suhtlemisel tekivad ning kuidas neid ennetada?  
 • Millised suhtlusprobleemid organisatsioonides esinevad?
 • Miks ja millest pinged suhtlemises tekivad?
 • Milline juhtimisstiil aitab ennetada suhtlemisprobleeme?
 • Kuidas konflikti abil käivitada muutusi?
11.10-12.00 Toimetulek keeruliste inimeste ja suhetega ning pingete juhtimine
 • Mis tüüpi inimestega on lihtne konflikti sattuda ja millised suhtlemistehnikad aitavad konfliktidega toime tulla?
 • Millised on tüüpilised erimeelsused kolleegide vahelistes suhetes ja kuidas nendest hoiduda?
 • Kuidas keeruliste ja konfliktsete inimestega kompromisse saavutada?
 • Kuidas märgata ja reguleerida iseenda emotsioone ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide ja reageeringutega?
12.00-12.45 Lõuna
12.45-14.15 Millised on tüüpilised suhtlusprobleemid ja nende lahendamise meetodid?
 • Inimeste väärtushinnangud ja isiksuse omadused satuvad vastuollu teiste inimeste hinnangute ja omadustega
 • Töötajatel on erinevad seisukohad organisatsiooni või selle osade eesmärkidest
 • Töötajatel on erinevad seisukohad organisatsiooniliste muudatuste ja ümberkorralduste vajalikkusest ning nende teostamise viisidest
 • Töötajal/töötajatel on vastuseis juhtkonna/juhi otsustele või juhtimisstiilile
 • Mõni tiimiliige on liialt domineeriv
 • Kolleegide vahel on suhtlemisprobleemid
 • Võitlus käib piiratud (eelarveliste) ressursside eest
 • Konflikt on juba kaugele arenenud, suureks paisunud.
14.15-14.30 Kohvipaus
14.30-15.45
 • Milliseid argumenteerimisvõtteid ja läbirääkimistehnikaid aitavad pingelisi olukordi lahendada?
 • Kuidas saavutada lahendusi "võitja-võitja" mudeli järgi?
 • Kuidas kehtestav käitumine võimaldab konflikte ennetada ja lahendada?
 • Kuidas saavutada kompromiss?
15.45-16.00 Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine

Osavõtutasu

 • Soodushind registreerumisel kuni 12.05.2023 on 199 EUR + km 20%, 2-3 osalejat 169 EUR + km 20%.
 • Perioodil 13.05-24.05.2023 - on hind 249 EUR + km 20%, 2-3 osalejat 199 EUR + km 20%.
 • Tasumine toimub arve alusel ja vastavalt arvel kirjeldatud tähtajale.
Koolitusel on võimalik osaleda nii saalis või veebikeskkonnas. Registreerumisel on võimalik vastav soov ja valik kirja panna lisainfo lahtrisse. Osavõtutasu sisaldab: Koolituse materjale, saalikoolituse puhul ka lõunasööki ja kohvipause.

Lektorid

Jaana Susanna Liigand- Juhkam koolitaja ja õppejõud, mitmete raamatute autor ja kaasautor .. .... ..... .. ....
Jaana Susanna Liigand- Juhkam  koolitusteemad hõlmavad nii enese kui ka teiste juhtimise psühholoogilisi võtteid, meeskonnatööd, konfliktide ohjamist, stressiga toimetulekut, suhtlemis- ja läbirääkimisoskusi ning õnne, heaolu ja motivatsiooniga seotud valdkondi. Jaana on õppinud militaarkallakuga North Georgia College & State University’s USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises Estonian Business School´is ning psühholoogias Tartu Ülikoolis. Koolituse valdkonnas tegutseb  alates aastast 2002.

Loobumine

 • Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud peale 05.04.2023, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.

Lisainfo

Areng.ee juriidiline isik Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.