Tööaja ja töösuhete õigushaldus

Töömaailm on pidevas muutumises - töötajad soovivad teha kaugtööd, töötada osalise koormusega, kasutada erinevaid puhkusevorme jpm. Kuid millised on nende soovide korraldamisega seotud õiguslikud kohustused tööandjale ning milliseid põhimõtteid peab töö- ja puhkeaja korraldamisel silmas pidama?

Sihtgrupp

Ootame koolitusele büroojuhte – ja spetsialiste, personalitöötajaid,  juhiabisid, raamatupidajaid ja kõiki teisi, kes soovivad omandada teadmisi tööaja- ja (töö) suhete koordineerimiseks või  olemasolevaid teadmisi täiendada ja uuendada.

Teemad ja ajakava

10.00-15.00
 • Töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid
 • Tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused
 • Töölepingu tingimused
 • Töötasu arvestus
 • Töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord)
 • Töötaja ja tööandja vastutus
 • Isikuandmete konfidentsiaalsuse nõuded
 • Teemakohane kohtupraktika, praktiliste ülesannete lahendamine
 • Tööaeg, puhkeaeg ja puhkus
  • koormuse erinevad võimalused: täistööaeg, lühendatud tööaeg, osaline (sh muutuvtunni) tööaeg
  • tööaega mõjutavad seadusest tulenevad erisused: ületunnitöö, öötöö, töö riigipühal ja tööaja lühendamine
  • tööaja korraldamine: fookuses tööaja summeerimine (miks vaja, kuidas teostada, arvestusperiood) ja töö korraldamine viiepäevase töönädalaga, tööajast oma asjade ajamise probleemid
  • tööaeg ja kaugtööleping;
  • puhkeaeg – mõiste, regulaarse puhkeaja korraldamise kohustus; 
  • tööpäevasisene puhkeaeg, sh. lõuna, puhkepausid; 
  • tööpäevade vaheline (igapäevane) ja töönädalate-vaheline puhkeaeg; 
  • tööaja arvestus ja tööandja kohustused tööaja korraldamisel ja vastutus kohustuste rikkumisel; 
  • töötaja vastutus tööaja mittejärgimisel.

Koolituse maht:  18 akadeemilist tundi

Koolitus toimub kolmel päeval.

Osavõtutasu

 • 350 EUR + km 20%

Koolituse hind sisaldab  materjale, kohvi - ja küpsisepause ning tunnistust edukale lõpetajale!

Lektor

Hille Raud SA Õigusteenuste Büroo juhataja

Hariduselt on Hille Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud jurist. Tööalaselt on ta tegutsenud peamiselt kahes suunas – aastaid juhtinud ja teostanud Eesti ühiskonnale vajalikke õigusabiprojekte SA Õigusteenuste Bürood püsti hoides ning tegutsenud tööõiguse valdkonna koolitaja/lektorina. 

Loobumine

 • Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonidel 733 3690 või 652 5982 või koolitus@reiting.ee
 • Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.

Lisainfo

 • Reiting Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Koolituse korraldajal on õigus mõjuvatel põhjustel teha muudatusi koolituse toimumisaegades ja sisus.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.