Töötamine graafiku alusel: pühad, tööajapiirangud, puhkenõuded, normtunnid ja töötasu arvestamine

Koolitus toimub nii veebis reaalajas, kui e-õppes!

Lähenevad jõulu- ja aastavahetuse pühad tekitavad mitmeid töökorralduslikke küsimusi eelkõige graafikuga töö puhul, kuivõrd graafiku alusel võib juba töö iseloomust tulenevalt töökoormus päevade ning nädalate lõikes mõnevõrra erineda. 

Vaatame üheskoos üle, kuidas sobitada normtunnid graafiku alusel töötava töötaja tööaja arvestusperioodi ning mida teha olukorras, kui on oht, et tekivad ala- või ületunnid? Kuidas teha ja vormistada töögraafiku muudatusi? Milliseid erisusi toovad jõulu- ja aastavahetuse pühad ning teised riigipühad kaasa nii tööajagraafikusse kui ka töötasu maksmisse. 

Kuna jõulud on populaarne aeg puhkamiseks ja talv paraku haigusterohke, siis vaatame üle, kuidas plaanida puhkusi graafiku alusel töötava töötaja tööajakavasse ja kuidas nende puhkused ja haigestumised mõjutavad normtunde? Kas ja millal tööajanorm väheneb töövõimetuslehel oldud aja võrra? Samuti vaatame üle Euroopa Kohtu otsuse, millest tulenevalt ka meie Tööinspektsioon alates 2024.a. iganädalase puhkeaja kestvust uuel moel tõlgendama hakkab. 

Sihtgrupp

Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad ja teised personaliküsimuste eest vastutavad isikud.

Eesmärk

Anda ülevaade küsimustest, mis võivad tekkida graafiku alusel töötavate töötajate töökorralduse ja töötasude osas. Toome Teieni kõige värskema kohtupraktika!

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

  • tunneb tööseaduse regulatsiooni. 

Teemad ja ajakava

14.00-15.30

  • Tööaja kokkulepped – koormus, tööaja korraldus
  • Öötöö, ületunnitöö, valveaeg
  • Tööaja lühendamine enne rahvus- ja riigipühi
  • Vahetuste ajakava (graafik), sh muutmine; tööajakava vs tööajaarvestus
  • Kuidas mõjutavad normtunde pühad, puhkused, haigestumised.
  • Summeeritud tööaeg ja töötasu arvutamine – kas leppida kokku ajatasus, tükitasus või neid kombineerida?
  • Kuidas arvestada töötasu summeerimisperioodil ala- või ületundide tekkimisel või ületunnitöö vaba ajaga hüvitamisel
  • Ülevaade aktuaalsest töövaidluskomisjoni ja kohtupraktikast

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

Osavõtutasu

  • Soodushind registreerudes kuni 21.11.2023 on 95 EUR + km
  • Tavahind 129 EUR + km

Maksumus sisaldab praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

Veebiseminari järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Veebiseminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on veebiseminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.

Lektor

Thea Rohtla

Thea Rohtla Rohtla Law Office OÜ juhataja, jurist

Thea Rohtla on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1986. aastal. Tööõigusele pühendus ta 1996. aastast, kui võeti vastu Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus ja moodustati töövaidluskomisjonid. Kümme aastat juhtis Thea ühte töövaidluskomisjonidest ning üle viie aasta tegutses tööõigusabi osutava büroo Labour Consulting OÜ tegevjuhina. Alates 2012. aasta veebruarist tegutseb enda büroo alt, nõustades nii juriidilisi isikuid kui eraisikuid. Hinnatud koolitaja ja lektorina tööõiguse alal juba 25 aastat.

Loobumine

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne veebiseminari toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% veebiseminari maksumusest.

Lisainfo

  • Veebiseminar toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame Teile lingi, mille kaudu pääsete veebiseminarile 20 minutit enne algust.
  • Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
  • Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Toimetaja valik