Eesti Pagulasabi pakub tööd FINANTSJUHILE

Finantsjuht asukohaga Tallinnas või Tartus vastutab Eesti Pagulasabis kõikide finantsjuhtimisega seotud valdkondade eest.

Ta tagab, et finantstegevused ja dokumentatsioon on nõuetekohaselt välja arendatud, eelarvet (sh palkasid) planeeritakse ja hallatakse efektiivselt ning läbipaistvalt ja finantsraportid esitatakse doonoritele ja maksuametile õigeaegselt.

Lisaks juhib ta meeskonda Eestis ning toetab teiste esinduste finantsmeeskondasid. Finantsjuht on osa laiendatud juhatusest. Tema ülesannete hulka kuulub ka Eesti Pagulasabi finantsotsuste ja -soovide esindamine doonorite ees ning organisatsiooni tehtavate kulupõhimõtete eetiline kujundamine.

Finantsjuhtimise ülesanded (60% tööajast):

 • Tagada, et raamatupidamis- ja finantshaldussüsteem toimib täielikult ning finantstehingud viiakse tõhusalt läbi.
 • Veenduda, et finantsaruanded koostatakse vastavalt aruandluskohustustele ja doonorite nõuetele.
 • Toetada asjakohaseid programmi- ja tugimeeskondi toetuse taotlemise protsessis, pakkudes sisendit projektide finants- ja eelarvealaste vajaduste kohta.
 • Jälgida ja ajakohastada finantsprognoose projekti-, programmi- ja üldiste eelarvete jaoks.
 • Hallata sisemist finantsplaneerimissüsteemi kõikide Eesti Pagulasabi projektide, toetuste ja muude sissetulekuallikate kohta. Hallata töötajate töökoormuse jaotumist projektide ja programmide vahel ja planeerida palkasid.
 • Nõustada Ukraina, Gruusia, Armeenia, Eesti, Jordaania ja Türgi esinduste finantsmeeskondasid parimate praktikate kujundamiseks.

Juhtimis- ja arendusülesanded (40% tööajast):

 • Juhtida Eesti Pagulasabi finantsmeeskonda ja seal töötavaid töötajaid.
 • Arendada Eesti Pagulasabi finantspoliitikat ja -protseduure.
 • Tagada Eesti Pagulasabi vastavus doonorite finantsnõuetele ja Eesti Pagulasabi õiguslikele kohustustele seoses finantsaruandlusega Eestis.
 • Regulaarselt üle vaadata palgaastmestik ja hüvitissüsteemid koostöös juhtkonna ja personalijuhiga.
 • Anda sisendit teistesse Eesti Pagulasabi sise-eeskirjade kujundamisse ja läbivaatamisse, kui need puudutavad finantsvaldkonda.

Kandidaadilt eeldame: 

 • Vähemalt magistrikraad asjakohasel erialal.
 • Vähemalt 3-aastane eelnev kogemus finantsvaldkonnas. Vähemalt 1-aastane eelnev kogemus juhtival ametikohal.
 • Kõrgtasemel keeleoskus nii inglise kui ka eesti keeles.
 • Keeleoskus nendes keeltes, milles Eesti Pagulasabi tegutseb (näiteks ukraina, vene, araabia), on eeliseks.
 • Kõrgtasemel finantsprognoosimise ja arvutioskused.
 • Kõrgtasemel teadmised raamatupidamise ja finantshalduse seadustest.
 • Võime käsitleda stressirohkeid olukordi ja keskkondi.
 • Selgete eetiliste põhimõtete olemasolu vabaühenduste finantskäitumise osas.
 • Võime luua ja säilitada turvalist töökeskkonda kooskõlas Eesti Pagulasabi eetikakoodeksiga.

Mida me pakume: 

 • Brutopalk vahemikus 3000-3600€.
 • Võimalus end tõestada rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioonis. 
 • Toetavat ja sõbralikku tiimi.
 • Väärtuspõhist ja tähendusega täistööajaga tööd.
 • Spordi- ja prillikompensatsioone, regulaarseid supervisioone ja 32-päevast põhipuhkust.
 • Mõnusat töökeskkonda Tallinnas või Tartus, kuid ka distantsilt ja paindlikult töötamise võimalust.

Kandideerimine kuni 2. juunini SIIN.

Kontaktisik: Kristi Juurik, kristi.juurik@pagulasabi.ee

Tagasi tööpakkumiste rubriiki..

Märksõnad:

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll