Planeeritav pakendiaktsiis ei lahenda praeguseid probleeme

Pane tähele! Artikkel on ilmunud enam kui 5 aastat tagasi ning kuulub Geeniuse digitaalsesse arhiivi.

Kaubanduskoda ei toeta riigi plaani kehtestada ettevõtjatele turule toomise pakendiaktsiisi, sest see ei aita koja hinnangul täita seaduse väljatöötamiskavatsuses kirjeldatud keskkonnaalaseid eesmärke. Pigem tekitab uue maksu kehtestamine ettevõtjatele liigset haldus- ja maksukoormust, suurendab seadusest kõrvalehiilimise tõenäosust ning on eelkõige mõeldud riigikassa täitmiseks.

Seaduse väljatöötamiskavatsuse (VTK) kohaselt on uuel pakendiaktsiisil kolm eesmärki:

  • turule toodud pakendite vähendamine,
  • pakendiregistrisse deklareeritud andmete usaldusväärsuse suurendamine ning
  • riigieelarve tulude suurendamine.

Kaubanduskoja hinnangul ei aita uus pakendiaktsiis märgatavalt vähendada turule lastud pakendite kogust, sest juba täna kasutavad pakendiettevõtjaid optimaalseid pakendeid või neil puudub võimalus mõjutada pakendite kogust, kuna nende kaubamahud on liiga väikesed, et mõjutada rahvusvahelisi tootjaid pakendeid vähendama.

VTKs on ühe probleemina toodud ka see, et riigil pole võimalik tuvastada pakendiettevõtjate poolt turule toodud täpset pakendite kogust, mistõttu ei saa usaldusväärseks pidada ka andmeid, mis näitavad, milline kogus pakendist on käideldud. Planeeritav pakendiaktsiis ei aita koja hinnangul suurendada andmete usaldusväärsust. Pigem on uuel aktsiisil vastupidine mõju, sest täiendav maksukohustus suurendab ettevõtjate motivatsiooni aladeklareerida turule lastud pakendite kogust.

Pakendiregistri andmete ebausaldusväärsuse üheks peamiseks põhjuseks on koja hinnangul aga nõrk riiklik järelevalve, mistõttu tuleks hoopis seda tõhustada. Samale probleemile on tähelepanu juhtinud ka riigikontroll 2010. aastal tehtud auditis, peale mida pole riik kontrolli tõhustamiseks midagi ette võtnud.

VTK järgi on tänase pakendiaktsiisi puhul üheks probleemiks see, et pakendiaktsiisil ei ole fiskaalset mõju, mis on klassikaliselt maksu üks peamisi eesmärke. Kaubanduskoja hinnangul on pakendiaktsiisi peamiseks eesmärgiks avaldada positiivset mõju keskkonnale ehk motiveerida pakendiettevõtjaid turule toodud pakendijäätmeid kokku koguma ning taaskasutama. Selle ülesandega on tänane pakendiaktsiis ka suhteliselt edukalt hakkama saanud. Uus pakendiaktsiis ei aita sisuliselt täita keskkonnaalaseid eesmärke. Seega ei pea koda mõistlikuks selle kehtestamist vaid riigitulude suurendamise eesmärgil. Ka teiste ELi riikide pakendi käitlemise süsteemidel puudub sarnaselt Eestile fiskaalne mõju.

Kaubanduskoja rahandusministeeriumile saadetud arvamus täismahus.

Märksõnad:

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll