Juuli alguses oodatakse ettevõtetelt majandusnäitajaid, et hinnata Eesti käekäiku

ekomar statisikaaruanne
Foto: Depositphotos

Statistikaamet kutsub ettevõtteid üles esitama EKOMARi küsimustikuga andmeid oma eelmise majandusaasta kohta. Küsimustikuga kogutakse detailseid andmeid ettevõtte finantsnäitajate kohta, mille põhjal hinnatakse Eesti majanduskasvu ja koostatakse ettevõtluse ülevaateid.

Ettevõtte kompleksne majandusaasta aruanne (EKOMAR) on kõige mahukam ja olulisem aasta andmeid hõlmav statistikatöö. EKOMARi koondandmete põhjal saab Eesti ettevõtete olukorda võrrelda ka teiste Euroopa Liidu riikidega. Samuti on need andmed makromajanduse statistika ja põllumajanduse arvepidamise sisendiks ning leiavad kasutust tootjahindade- ja keskkonnastatistika tegemisel.

Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakonna juhataja Kaire Raasik rõhutas, et ettevõtete poolt edastatavad andmed on väga olulised ja aitavad saada ülevaate Eesti majanduse olukorrast, mille põhjal langetavad ministeeriumid ning ettevõtted juhtimisotsuseid. “Hindame kõrgelt ettevõtjate panust andmete esitamisel, sest ainult tänu teile saame jagada ühiskonnale, ministeeriumitele ja ettevõtetele usaldusväärset ning asjakohast statistikat, kuidas Eesti majandusel läheb,” lisas ta.

Statistikaamet eeltäidab EKOMARi küsimustiku ettevõtte majandusaasta aruande andmetega, kui ettevõtte esindaja on aruande koos lisadega äriregistrile esitanud. Tööpäevahommikuti saadetakse e-kirjaga teavitus eelmisel päeval toimunud eeltäitmiste kohta eSTATis. Eeltäitmine vähendab tunduvalt andmete esitamiseks kuluvat aega. Vaja on lisada vaid info, mida majandusaasta aruandes ei küsita või mida ei ole seal esitatud.

EKOMARi küsimustik 2023. aasta andmetega tuleb esitada kõigil juuli alguses, kuid küsimustike tähtajad on valimisse sattunud ettevõtetel erinevad. Täpse info ettevõtte küsimustike ja tähtaegade kohta leiab eSTATist ja statistikaameti veebilehelt. Näpunäited, mis lihtsustavad küsimustiku täitmist, leiab veebilehtedelt EKOMAR ja küsimustikud. Vastamine on valimisse sattunud ettevõtete jaoks kohustuslik.

Andmeid kogutakse kord aastas kõigilt 20 või enama töötajaga ettevõtetelt ja valikuliselt kahe kuni 19 töötajaga ettevõtetelt. Valimisse võivad kuuluda ka üksikud väiksemad ettevõtted, mille näitajad on nende tegevusalal ja suurusgrupis väga olulised.

Küsimustega võib pöörduda statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9100 (E-N 8.30-16.30, R 8.30-15.30) või e-posti aadressil klienditugi@stat.ee.

Märksõnad: ,

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll