Ettevõtjale on abiks sisuka kestlikkusaruandluse koostamiseks uus kestlikkusaruandluse infoportaal 

ESG kestlikkusaruandlus
Foto: Depositphotos

Rahandusministeerium käivitas uue informatsiooniportaali kestlikkusaruandlus.ee aitamaks ettevõtjad aru saada, mis on kestlikkusaruandlus, kellele see kohaldub, kuidas aruandluseks valmistuda ning millised on asjaomased nõuded ja regulatsioonid.

Üle-Euroopalise kestlikkusaruandluse kohustuse rakendamisega 2025. aasta algusest luuakse eeldused rohereformiga seatud eesmärkide täitmiseks, suunates muuhulgas investorite huvi just kestlikumate ettevõtete rahastamisele.

“Mõistame, et kestlikkusaruandlusega seonduv suur informatsioonihulk tekitab ettevõtjates segadust ja hirmu,” selgitas rahandusteabe poliitika osakonna juhataja Rainer Osanik. “Meie eesmärk on olnud luua üks keskne infokanal, kus kõik ettevõtjad leiaksid vajaliku info kestlikkusaruandlusega seotud põhiküsimuste kohta,” lisas Osanik.

Infoportaal on mõeldud kasutamiseks kõigile ettevõtjatele, keda kestlikkusaruandlus puudutab. Informatsioon pidevalt uueneb ja täieneb. Portaali kaudu on võimalik tutvuda muuhulgas ka erinevate ettekannete, ülevaadete ning koolituste materjalidega. Samuti on võimalik portaali kaudu esitada küsimusi ja lugeda enamlevinud küsimustele vastuseid.

Aadressil kestlikkusaruandlus.ee leiab täpsemat infot kellele, millal ja kuidas kestlikkusaruandlus kohalduma hakkab, milline on ettevõtja teekond kestlikkusaruandluse koostamiseks, mida toob kaasa kestlikkusaruandluse auditeerimine ja millised on erinevad standardid, millega aruande koostamisel tuleb arvestada.

“Oleme loonud infoportaali lähtudes ettevõtjate poolt meile kõige enam esitatud küsimustest. Loodame, et portaal aitab tuua kestlikkusaruandlusega seotud temaatika osas rohkem selgust ning kujuneb ettevõtjatele kasulikuks abivahendiks,” ütles Osanik.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll