Läheneb kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklareerimise tähtaeg mittetulundusühingutele

Foto: Depositphotos

Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et tulumaksusoodustusega ühingutel tuleb 1. juuliks esitada 2023. aasta kohta kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon. Õigeaegselt esitatud andmed on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas püsimise eelduseks.

Deklaratsiooni INF 9 peavad maksu- ja tolliametile esitama kõik tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevad isikud, samuti ühingud, kes on alates 1. jaanuarist 2024 nimekirjast kustutatud. Deklaratsiooni vormil INF 9 kajastatakse kõik ühingu saadud tulud ja nende kasutamine. Kindlasti peab andmed esitama ka siis, kui tulu 2023. aastal ei saadud ega kasutatud. Sel aastal nimekirjas kantud ühingud esitavad deklaratsiooni esimest korda 2025. aasta juuliks.

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas on 2739 organisatsiooni, kes tegutsevad heategevuslikult ja avalikes huvides. Nimekirjas olevatele ühingutele saavad juriidilised isikud teha annetusi teatud piires maksuvabalt ning füüsilised isikud saavad nendele ühingutele tehtud annetused maha arvata oma maksustatavast tulust.

Samuti ei tasu nimekirja kantud ühingud annetustelt tulumaksu, kui nad teevad annetusi teistele nimekirja kantud ühingutele või muus EMP lepinguriigis asutatud ühingule, keda käsitatakse tulumaksusoodustusega ühinguna.

Deklaratsiooni on võimalik esitada eMTA-s.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll