Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tegi ettepaneku tõsta auditi ja ülevaatuse piirmäärasid

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pöördus rahandusministeeriumi poole ettepanekuga tõsta audiitortegevuse seaduses sätestatud auditi ja ülevaatuse piirmäärasid, mis on püsinud muutumatuna alates 2016. aastast. Piirmäärade tõstmine aitaks vähendada raamatupidamiskohustuslaste kulusid ja töökoormust.

Varasemalt on rahandusministeerium lähtunud põhimõttest, et auditi või ülevaatusega hõlmatud raamatupidamise aastaaruannete osatähtsus tuleb hoida vahemikus 80% +/- 3% majanduse käibest ja varade mahust. 2021. aasta andmed näitavad, et 2021. aastal oli auditi või ülevaatusega kaetud 88% ettevõtete varadest. See viitab, et täna võib olla liiga suur osa majandusest kaetud auditite ja ülevaatustega.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda palus ministeeriumil ka analüüsida, kas auditi või ülevaatusega hõlmatud raamatupidamise aastaaruannete osatähtsus tuleb hoida ilmtingimata 80% piires majanduse käibest ja varade mahust või on võimalik seda osakaalu ka vähendada. Kui analüüs näitab, et osakaalu ei ole võimalik vähendada, siis peab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ikkagi vältimatuks auditi ja ülevaatuse piirmäärade tõstmist, sest täna on auditite ja ülevaatusega hõlmatud rohkem kui 80% majandusest.

“Ettevõtjad on viimasel ajal pöördunud korduvalt kaubanduskoja poole murega, et seoses viimaste aastate kiire inflatsiooniga on auditi ja ülevaatuse piirmäärad jäänud liiga madalaks ning ettevõtjate jaoks tähendab see täiendavat kulu ja töökoormust,” sõnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toetab põhimõtet, et ettevõtluskeskkonna läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks tuleb suurem osa majanduse käibest ja varadest hõlmata auditi või ülevaatusega ning on seetõttu valmis tegema rahandusministeeriumiga koostööd, et hinnata kui suur osa Eesti majandusest peaks olema kaetud auditite ja ülevaatustega ning kui palju oleks mõistlik tõsta auditi ja ülevaatuse piirmäärasid.

Allikas: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda