2022. aasta majandusaasta aruande näidised ja abimaterjalid

Äriühingud ja sihtasutused peavad kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu esitama äriregistrile oma majandusaasta aruande. Enamike ettevõtjate jaoks, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga ehk 01.01-31.12, on esitamise tähtajaks 30. juuni.

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning see peab vastama seadustega fikseeritud vormile. Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ning tegevusaruandest (v.a mikroettevõtja).

Artiklisse on koondatud erinevad majandusaasta aruande näidised ja abimaterjalid, et aidata kaasa aastaaruande koostamisele.

NB! Tegemist on NÄIDISmaterjalidega, mis on mõeldud vaid koostamisest ülevaate saamiseks, aga mitte kopeerimiseks. Majandusaasta aruande koostamine on iga ettevõtte isiklik kehtestatud reeglitele vastav looming.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus.

Majandusaasta aruanded

Eesti keelesInglise keeles

Allikas: Raamatupidamise Toimkond

Allikas: PricewaterhouseCoopers AS

Allikas: Grant Thornton Baltic

Kontroll-lehed

Allikas: PricewaterhouseCoopers AS

Aastaaruande (Eesti finantsaruandluse standard) kontroll-leht

Allikas: Grant Thornton Baltic

Kinnituskirjad

Eesti keelesInglise keeles

Auditi või ülevaatuse piirmäärad

Kasulikke artikleid aastaaruande koostajale

EMTAK koodi määramiseks vaata lisaks:

Näpunäiteid tegevusala määramiseks või kirjeldamiseks majandusaasta aruandes (EMTAK)
EMTAK otsingusüsteem
EMTAK Korduma Kippuvad Küsimused

Eesti XBRL taksonoomiad
VersioonTaksonoomia failKuupäevElementide loendAruandlus-
vormid
Muudatused
2014et-gaap-2014.zip01.01.2014Taksonoomia-2014-01-01Riigi TeatajaXBRL muudatused 2014
2017et-gaap-2017.zip01.01.2017Taksonoomia-2017-01-01 (xlsx)Riigi TeatajaXBRL muudatused 2017
2018et-gaap-2018.zip01.01.2018Taksonoomia-2018-01-01 (xlsx)Riigi TeatajaXBRL muudatused 2018 (txt)
2020et-gaap-2020.zip01.01.2020Taksonoomia-2020-01-01 (xlsx)Riigi TeatajaXBRL muudatused 2020 (txt)
2022et-gaap-2022.zip01.01.2022Taksonoomia-2022-01-01 (xlsx)Riigi TeatajaXBRL muudatused 2022 (txt)

Taksonoomia on võimalik pakkida lahti kasutades vabavaralist arhivaatorit 7zip.

Taksonoomia on loodud kasutades järgmiseid standardeid:

Siin toodud materjalid kuuluvad autorile, XBRL International

Info hankimisel kasutati järgmiste ettevõtete kodulehekülgi: