Maksukalender – olulised maksu- ja deklaratsioonide kuupäevad

TähtpäevFIFIEJIDeklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine
1. jaanuar  xTankla müügi aruande esitamine
5. jaanuar  xIsiku nõudmisel tõendi vormi TD väljastamine tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. jaanuar xxTulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
  xDividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
 x Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
 xxLepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
xxxMetsatehingute teatis eelmise kalendriaasta kohta
14. jaanuar  xStatistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. jaanuar
(17.01.2022)*
  xLaevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
xxxRaskeveokimaksu tasumine, üle 3,5-tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel
  xPakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja aktsiisi tasumine
16. jaanuar  xTankla müügi aruande esitamine
17. jaanuar xxKeskkonnatasude (jäätmed, õhk, vesi ja maavara) aruannete esitamine ja tasumine
20. jaanuar xxKäibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
 xxÜhendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
 xxKMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
  xPerioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
  xKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
  xMaksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vorm INF14 (IV osa: antud ja tagastatud laenud) esitamine eelmise kvartali kohta
31. jaanuar xxOSS käibedeklaratsiooni esitamine ja käibemaksu tasumine eelmise kvartali kohta
 xxIOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. veebruar xxFüüsilistele isikutele ja lepingulistele investeerimisfondidele eelmisel kalendriaastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi TSM ja TSM MR väljastamine isiku nõudmisel
  xMaksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsioonide vorm INF2, INF3, INF4, INF5, INF6, INF14 (I-III osa: isiklik sõiduauto, koolituskulud, tervise edendamise kulud), INF16 ja INF17 esitamine eelmise kalendriaasta kohta
  xTankla müügi aruande esitamine
5. veebruar  xVäljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. veebruar xxTulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
  xDividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
 x Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
 xxLepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. veebruar  xStatistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. veebruarx  Algab eelmisel kalendriaastal teenitud tulusid kajastava füüsilise isiku tuludeklaratsiooni elektrooniline esitamine
  xLaevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
16. veebruar  xTankla müügi aruande esitamine
20. veebruar
(21.02.2022)*
 xxKäibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
 xxÜhendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
 xxKMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
  xPerioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
  xKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
28. veebruar xxIOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. märts  xTankla müügi aruande esitamine
5. märts  xVäljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. märts xxTulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
  xDividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
 x Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
 xxLepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. märts  xStatistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. märts  xLaevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
 x Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine
16. märts  xTankla müügi aruande esitamine
20. märts
(21.03.2022)*
 xxKäibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
 xxÜhendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
 xxKMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
  xPerioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
  xKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
31. märtsxx Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamine eelmise kalendriaasta kohta
xxxMaamaksu tasumine vähemalt 64 eurot
 xxIOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. aprill  xTankla müügi aruande esitamine
5. aprill  xVäljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. aprill
(11.04.2022)*
x xTulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
  xDividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
 x Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
x xLepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. aprill  xStatistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. aprill
(18.04.2022)*
  xLaevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
xxxRaskeveokimaksu tasumine, üle 3,5-tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel
 xxPakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja aktsiisi tasumine
16. aprill  xTankla müügi aruande esitamine
17. aprill
(18.04.2022)*
 xxKeskkonnatasude (jäätmed, õhk, vesi ja maavara) aruannete esitamine ja tasumine
20. aprill xxKäibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
 xxÜhendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
 xxKMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
  xPerioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
  xKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
  xMaksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vorm INF14 (IV osa: antud ja tagastatud laenud) esitamine eelmise kvartali kohta
30. aprill xxOSS käibedeklaratsiooni esitamine ja käibemaksu tasumine eelmise kvartali kohta
 xxIOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
30.aprill
(2.05.2022)*
 x Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine
1. mai  xTankla müügi aruande esitamine
5. mai  xVäljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. mai xxTulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
  xDividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
 x Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
 xxLepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. mai  xStatistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. mai
(16.05.2022)*
  xLaevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
16. mai  xTankla müügi aruande esitamine
20. mai xxKäibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
 xxÜhendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
 xxKMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
  xPerioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
  xKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
1. juuni  xTankla müügi aruande esitamine
31.mai xxIOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
5. juuni  xVäljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. juuni xxTulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
  xDividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
 x Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
 xxLepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. juuni  xStatistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. juuni  xLaevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
 x Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine
16. juuni  xTankla müügi aruande esitamine
20. juuni xxKäibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
 xxÜhendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
 xxKMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
  xPerioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
  xKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
30. juuni  xEttevõtte raamatupidamise majandusaasta aruande esitamine, kui majandusaasta ühtib kalendriaastaga
  xEesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega seonduva deklaratsiooni (mittemaksuresidentide finantskontode kohta) esitamine
 xxIOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. juulix  Füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel
  xDeklaratsioonide vormi INF 9 esitamine
  xTankla müügi aruande esitamine
5. juuli  xVäljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. juuli
(11.07.2022)*
 xxTulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
  xDividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
 x Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
 xxLepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
 xxKuni tänaseni saab e-maksuameti kaudu parandada eelmise aasta TSD vorme (edaspidi paberkandjal)
14. juuli  xStatistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. juuli  xLaevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
xxxRaskeveokimaksu tasumine, üle 3,5-tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel
 xxPakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja aktsiisi tasumine
16. juuli  xTankla müügi aruande esitamine
17. juuli
(18.07.2022)*
 xxKeskkonnatasude (jäätmed, õhk, vesi ja maavara) aruannete esitamine ja tasumine
20. juuli xxKäibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
 xxÜhendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
 xxKMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
  xPerioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
  xKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
  xMaksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vorm INF14 (IV osa: antud ja tagastatud laenud) esitamine eelmise kvartali kohta
 xxKuni tänaseni saab e-maksuameti kaudu parandada eelmise aasta KMD vorme (edaspidi paberkandjal)
31. juuli xxOSS käibedeklaratsiooni esitamine ja käibemaksu tasumine eelmise kvartali kohta
 xxIOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. august  xTankla müügi aruande esitamine
5. august  xVäljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. august xxTulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
  xDividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
 x Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
 xxLepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. august  xStatistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. august  xLaevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
16. august  xTankla müügi aruande esitamine
20. august
(22.08.2022)*
 xxKäibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
 xxÜhendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
 xxKMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
  xPerioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
  xKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
31. august xxIOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. september xxAuditeeritud pakendiaruande pakendiregistrile esitamine
  xTankla müügi aruande esitamine
5. september  xVäljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. september
(12.09.2022)*
 xxTulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
  xDividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
 x Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
 xxLepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
  xKrediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine deklaratsiooni vorm TSD lisa 7 osa V
14. september  xStatistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. september  xLaevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
 x Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine
16. september  xTankla müügi aruande esitamine
20. september xxKäibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
 xxÜhendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
 xxKMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
  xPerioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
  xKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
30. september xxEesti maksuhaldurile eelmisel aastal teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagasisaamiseks taotluse esitamine
 xxIOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. oktoober  xTankla müügi aruande esitamine
1. oktoober
(3.10.2022)*
xx Füüsilisest isiku vara võõrandamist või välismaalt saadud tulu deklareerinud füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine
 x Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine ja tagastamine
xxxMaamaksu tasumine
 x FIE eelmise aasta tuludeklaratsiooni alusel juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine
5. oktoober  xVäljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. oktoober xxTulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
  xDividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
 x Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
 xxLepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. oktoober  xStatistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. oktoober
(17.10.2022)*
  xLaevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
xxxRaskeveokimaksu tasumine, üle 3,5-tonniste veoautode eest teekasutustasu tasumine, kui nad sõidavad avalikult kasutatavatel teedel
 xxPakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja aktsiisi tasumine
16. oktoober  xTankla müügi aruande esitamine
17. oktoober xxKeskkonnatasude (jäätmed, õhk, vesi ja maavara) aruannete esitamine ja tasumine
20. oktoober xxKäibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
 xxÜhendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
 xxKMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
  xPerioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
  xKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
  xMaksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vorm INF14 (IV osa: antud ja tagastatud laenud) esitamine eelmise kvartali kohta
31. oktoober xxOSS käibedeklaratsiooni esitamine ja käibemaksu tasumine eelmise kvartali kohta
 xxIOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. november  xTankla müügi aruande esitamine
5. november  xVäljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. november xxTulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
  xDividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
 x Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
 xxLepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. november  xStatistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. november  xLaevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
16. november  xTankla müügi aruande esitamine
20. november
(21.11.2022)*
 xxKäibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
 xxÜhendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
 xxKMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
  xPerioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
  xKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
30. november xxIOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine
1. detsember xxTöötaja eest kalendriaasta jooksul tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõendi (vormi TPS) esitamine
  xTankla müügi aruande esitamine
5. detsember  xVäljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD tehtud omakapitali väljamaksete kohta
10. detsember xxTulu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD esitamine, kinnipeetud tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine
  xDividendide ja muude kasumieraldiste saajate kohta deklaratsiooni vormi INF1 esitamine, kui eelmisel kuul maksti dividende
 x Füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu deklareerimine (vormil ESD)
 xxLepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm TSD lisa 2 esitamine, tulumaksu ülekandmine
14. detsember  xStatistikaametile eelmise kuu kohta INTRASTAT aruande esitamine
15. detsember  xLaevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 1–8) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine
  xHasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 9) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
 x Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine
16. detsember  xTankla müügi aruande esitamine
20. detsember xxKäibedeklaratsiooni vormi KMD ja KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine
 xxÜhendusesisese käibe aruande vormi VD esitamine
 xxKMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel)
  xPerioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine **
  xKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine ***
31. detsember xxIOSS käibedeklaratsiooni esitamine eelmise kuu kohta ja käibemaksu tasumine

Füüsiline isik (FI), füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), juriidiline isik (JI)

* Tähtpäev
Kui makse tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse makse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev tööpäev.

** Perioodiliste aktsiisideklaratsioonide esitamine ja aktsiisi tasumine
Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütuse soojuse tootja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja, elektriaktsiisi maksja, vedela põlevaine käitleja, väljaspool aktsiisiladu toodetava biokütuse käitleja ja võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja.

*** Kütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine
Esitavad kütusest erineva kauba ladustamisega seotud isikud (ajutise ladustamise koha pidaja, tollilaopidaja, maksulaopidaja, vabatsoonis tegutsemise luba omav isik, vedela põlevaine käitleja, väljaspool aktsiisiladu toodetava biokütuse käitleja, võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja).

Märksõnad: