Puhkusetasu arvutamine – säilitamine või keskmine

Raamatupidamine Arvutama Kalkulaator Mees Laptop
Foto: Shutterstock

Küsimus: töötaja viimase 6 kuu sissenõutavaks muutunud töötasu on muutumatu suurusega välja arvatud 1 kuu, kui töötaja oli hoolduslehel. Kas loetakse tema töötasu ikkagi muutumatu suurusega töötasuks?

Vastab RMP ärijuht Karin Ungro:

Jah, selle töötaja töötasu loetakse muutumatu suurusega töötasuks.

Kokku lepitud tasu ei ole aluseks võetaval perioodil muutunud, vaid ta on saanud mõnel kuul vähem tasu seepärast, et tal oli töölepingu seaduse § 19 p 2 alusel õigus tööst keelduda.

Sarnane olukord on ka juhul, kui puhkusetasu arvestamise aluseks olevasse perioodi jääb näiteks varasem puhkus.

Seadused:
Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord
§ 1. Kohaldamisala
(11) Kui töötajale maksti keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest ainult muutumatu suurusega töötasu, siis puhkusetasu maksmiseks keskmist töötasu ei arvutata ja töötajale makstakse muutumatu suurusega töötasu.
§ 19. Töötaja õigus keelduda töö tegemisest
Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest eelkõige juhul, kui:
2) ta on ajutiselt töövõimetu ravikindlustusseaduse tähenduses.
___
Töölepingu seaduse käsiraamat  (lk 87 p 11 viimane lõik) Tööandja ei pea keskmist töötasu arvutama juhul, kui töötaja on arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul olnud puhkusel või tema töösuhe on peatunud muudel töölepingu seaduse §-s 19 toodud alustel ning talle on sellel perioodil makstud ainult muutumatu suurusega töötasu. töötasu hulka kuuluvad ületunnitöötasu, ööajal ja riigipühadel töötamise tasu, lisaülesannete täitmise eest saadav tasu ja muud tasud, mida saadakse tehtud tööülesannete eest (nt müük, käibe eesmärkide täitmine jms). Töötasu hulka ei kuulu puhkusetasu ega töövõimetushüvitis. seega, kui töötaja on puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul saanud näiteks õppepuhkusetasu ja kokkulepitud töötasu (kokkulepitud töötasu on kõik need kuud olnud näiteks 1000 eurot), on ta määruse § 1 lõike 11 mõistes saanud muutumatu suurusega töötasu.