Testi end: raamatupidamise seadus

testi end
Foto: Shutterstock

Raamatupidamise seadus on seadus, mis on igal majandusarvestusega tegeleval inimesel põhjalikult ja sisuliselt läbi töötatud ning alati käepärast. Olenemata sellest, kas ollakse alles kogemusi omandamas või tehes seda tööd juba pikka aega, tekib hetki, mil seaduses kirja pandu vajab täpsustamist.

Võtke hetk ja lahendage toimetuse koostatud testi, mille abil saate kontrollida oma teadmisi raamatupidamise seadusest. Kui kõik vastused kirjas, vajutage testi lõpus oleval nupul “Valmis” ja Teile kuvatakse tulemused kohe ekraanile.

Head lahendamist!

Testi end: raamatupidamise seadus

1. Kes alljärgnevatest isikutest ei ole Eesti Raamatupidamise seadusest johtuvalt raamatupidamiskohustuslane?(Required)
2. Miks on üldse raamatupidamise seadust vaja?(Required)
3. Rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum on …(Required)
4. Millist alljärgnevatest andmetest ei pea raamatupidamise algdokument sisaldama?(Required)
5. Mida tähendab tulude ja kulude vastavuse printsiip?(Required)
6. Raamatupidamise sise-eeskirja ei pea koostama…(Required)
7. Mitu aastat tuleb säilitada raamatupidamise sise-eeskirja peale selle muutmist?(Required)
8. Ettevõtte on asutatud 30. juunil 2022 ning majandusaasta ühtib kalendriaastaga. Millise perioodi kohta on ettevõttel kohustus esitada aastaaruanne?(Required)
9. Kas majandusaasta aruande koostamine hõlmab aruande heakskiitmist?(Required)
10. Millised alljärgnevatest põhiaruannetest koosneb mikroettevõtja raamatupidamise aastaaruanne?(Required)
11. Aruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit on …(Required)
12. Raamatupidamise seaduse lisad on..(Required)
13. 1. veebruaril 2023 jõustus raamatupidamise seaduse muudatus, mis on seotud…(Required)

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll