Euroopa Andmekaitsenõukogu e-privaatsusdirektiivi suunised

Koostöö Finants Raamatupidamine Äri
Foto: Shutterstock

Euroopa Liidu andmekaitseasutusi koondav Euroopa Andmekaitsenõukogu on valmis saanud suunised, mis selgitavad e-privaatsusdirektiivi artikkel 5(3) kohaldumist tänastele ja uutele jälgimistehnikatele, mida kasutatakse näiteks e-posti või veebiteenustes.

Nimetatud direktiiv ei ole uus ja see reguleerib eraelu kaitset elektroonilise side valdkonnas. Direktiivi artikli 5(3) kitsam eesmärk on aga kaitsta inimese lõppseadet (näiteks arvuti, nutitelefon), lubades sinna salvestada või saada juurdepääs juba sinna salvestatud teabele (teatud eranditega) ainult seadme kasutaja nõusolekul.

Kui seni lähtusid andmetöötlejad sellest sättest eelkõige veebiküpsiste puhul, siis täna on lisaks kasutusel palju teisi inimese erasfääri tungivaid ja riivavaid jälgimistehnikaid, millest inimestel aimugi pole. Näiteks võidakse jälgida e-kirja või veebipikslite abil, kas ja millal on e-kiri avatud või millist osa veebilehest vaadatud. IP-aadressi põhjal tehakse veebilehe analüütikat. Arvuti või nutitelefoni unikaalset tehnilist teavet, näiteks MAC-aadress, saab kasutada avalikes WiFi võrkudes inimeste asukoha ja liikumiste jälgimiseks. Valminud suunised neid ning mitmeid täiendavaid olukordi käsitlevadki.

Kõigil huvitatud osapooltel on võimalik suunistele oma arvamus esitada kuni selle aasta 28. detsembrini. Selleks saab kasutada Euroopa Andmekaitsenõukogu tagasisidevormi, mille leiab koos suuniste dokumendiga siin.

Andmekaitsenõukogu pressiteade on leitav siin.

Pane tähele!