Tulumaksu tagastusega seonduvad töötutoetuse maksed

Naine raha euro küsima andma käsi
Foto: Shutterstock

15. veebruaril algas tuludeklaratsioonide esitamine. Kuna tulumaksutagastus loetakse sissetuleku hulka, siis töötukassa palub töötuna registreeritud inimestel teavitada oma nõustajat, kui tulumaksutagastus on talle üle kantud ja selle summa ületas 362,70 eurot.

Lähtuvalt tööturumeetmete seadusest peatatakse töötutoetuse maksmine 30 päevaks, juhul kui töötul tekib kahe töötukassa nõustamisel osalemise vahel sissetulek, mis on suurem 31-kordsest toetuse päevamäärast (2024. aastal 362,70 eurot). Kui toetuse maksmine peatatakse 30 päevaks, siis pikendatakse automaatselt töötutoetuse maksmise ajavahemikku 30 päeva võrra.

Küsimuste korral palume pöörduda oma nõustaja või infotelefoni 777 3000 poole.

Allikas:  Eesti Töötukassa

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll