Täiskasvanute Koolituskeskus

Tänapäeva postmodernses ühiskonnas on tööturg pidevas muutuvuses, mistõttu on vaja inimestel end pidevalt täiendada ja arendada. Meie koolituskeskus tegutseb just eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi.

Täiskasvanute Koolituskeskuse peamisteks tegevusteks on:

  • Sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine
  • Raamatupidamise alaste kursuste korraldamine (algõpe ja täiendõpe)
  • Finantsalaste koolituste korraldamine
  • Palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine
  • Juhtimisarvestuse kursuste korraldamine
  • Õigusalaste koolituste korraldamine
  • Tasuta seminariampsude korraldamine

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

logo

Koolitused

Aeg Koolitus Kestvus Koht Korraldaja
26.09.2023 - 16.11.2023 Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õhtune) 60 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
26.09.2023 - 21.11.2023 Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õhtune) 60 ak/h Tartu Täiskasvanute Koolituskeskus
29.09.2023 Rahavoogude aruande koostamine, eelarvestamine ja analüüs 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
02.10.2023 - 22.11.2023 Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õhtune vene keeles) 60 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
03.10.2023 Investeeringute hindamine ja eelarvestamine 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
04.10.2023 Majandusaasta aruanne 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
05.10.2023 Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele) 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
05.10.2023 - 19.10.2023 Juhtimisarvestus (46-tunnine) 46 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
06.10.2023 Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele) 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
06.10.2023 Finantsjuhi koolitusprogramm 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
09.10.2023 - 16.10.2023 Finantsjuhi koolitusprogramm 60 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
16.10.2023 - 17.10.2023 Sissejuhatus kuluarvestusse. Kuluarvestus peamiste juhtimisotsuste toetajana 18 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
19.10.2023 Rahvusvahelise maksundus 8 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
23.10.2023 Maksumuudatused perioodil 2024-2025 3 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
24.10.2023 Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
26.10.2023 Raamatupidamis­­programmide "Standard Books", "SimplBooks" ja "Merit Aktiva” toimimistest ülevaate andmine 9 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
27.10.2023 Ettevõtja ja juhi finantskoolitus 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
27.10.2023 Tööõigusest raamatupidajatele — tööõiguse, töötasu ja tööaja vundament ning vastavad kohtuotsused ja tõlgendused 6 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
02.11.2023 Kinnisasja käibemaksuga maksustamine 6 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
08.11.2023 Raamatupidajate ja Finantsjuhtide aruandluse automatiseerimine Excelis Power Query abil 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
14.11.2023 - 15.11.2023 Konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamine Eesti Finantsaruandluse standardi kohaselt 14 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
21.11.2023 Esmatutvus Power BI-ga raamatupidajatele ja finantsjuhtidele 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus