Täiskasvanute Koolituskeskus

Tänapäeva postmodernses ühiskonnas on tööturg pidevas muutuvuses, mistõttu on vaja inimestel end pidevalt täiendada ja arendada. Meie koolituskeskus tegutseb just eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi.

Täiskasvanute Koolituskeskuse peamisteks tegevusteks on:

  • Sekretäri-asjaajaja alaste kursuste korraldamine
  • Raamatupidamise alaste kursuste korraldamine (algõpe ja täiendõpe)
  • Finantsalaste koolituste korraldamine
  • Palgaarvestuse ja tööõiguse koolituste korraldamine
  • Juhtimisarvestuse kursuste korraldamine
  • Õigusalaste koolituste korraldamine
  • Tasuta seminariampsude korraldamine

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

logo

Koolitused

Aeg Koolitus Kestvus Koht Korraldaja
22.07.2024 - 29.08.2024 Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õhtune) 60 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
23.08.2024 - 23.09.2024 Raamatupidamise jätkuõpe koos praktikaga lektori juhendamisel (Merit Aktiva toel) 60 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
04.09.2024 - 04.11.2024 Raamatupidamise täiendkoolitus (128-tunnine). Ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks 128 ak/h Tartu Täiskasvanute Koolituskeskus
05.09.2024 - 29.10.2024 Raamatupidamise täiendkoolitus. Ettevalmistus vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks (120-tunnine) 120 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
05.09.2024 - 18.10.2024 Raamatupidamise täiendkursus. Ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks (vene keeles) 90 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
10.09.2024 - 30.10.2024 Raamatupidamise täiendkoolitus (128-tunnine). Ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks 128 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
13.09.2024 Rahavoogude aruande koostamine 4 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
16.09.2024 - 27.10.2024 Kordamine Raamatupidaja, tase 5 kutseeksamiks: elektrooniliste testide ja ülesannete kogu 56 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
16.09.2024 - 20.10.2024 Kordamine Raamatupidaja, tase 6 kutseeksamiks: elektrooniliste testide ja ülesannete kogu 56 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
16.09.2024 - 18.09.2024 Maksuarvestuse koolitus 20 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
17.09.2024 Investeeringute hindamine ja eelarvestamine 4 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
23.09.2024 - 14.10.2024 Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, päevane) 60 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
23.09.2024 - 24.10.2024 Курс по начислению заработной платы и по трудовому праву 50 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
23.09.2024 - 13.11.2024 Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õhtune, vene keeles) 60 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
23.09.2024 - 13.11.2024 Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õhtune) 60 ak/h Pärnu Täiskasvanute Koolituskeskus
24.09.2024 - 15.10.2024 Palgaarvestuse ja tööõiguse koolitus (47-tunnine) 47 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
24.09.2024 - 14.10.2024 Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õhtune) 60 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
25.09.2024 Majandusaasta aruanne 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
25.09.2024 Maksusoodustuste kasutamise ja maksude optimeerimise võimalused lähtudes 2024–2026. aasta maksuseaduse muudatustest 4 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
26.09.2024 Возможности использования налоговых льгот и оптимизации налогов в свете изменений налогового законодательства в 2024 – 2026 г 4 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
30.09.2024 Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele) 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
30.09.2024 - 01.12.2024 Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena (74-tunnine) 74 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
30.09.2024 - 17.11.2024 Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena (60-tunnine) 60 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
30.09.2024 Mis on erisoodustustes oluline teada: probleemid, praktilised nõuanded ja viimased uuendused 3 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
01.10.2024 Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele) 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
01.10.2024 - 30.10.2024 Juhtimisarvestuse kursus - ettevalmistus raamatupidaja 5. taseme kutseeksami juhtimisarvestuse mooduliks 46 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
02.10.2024 - 04.10.2024 Sissejuhatus kuluarvestusse. Kuluarvestus peamiste juhtimisotsuste toetajana 18 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
07.10.2024 - 18.10.2024 Finantsjuhi koolitusprogramm 60 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
07.10.2024 Kuluarvestuse ja hinnakujunduse koolituspäev 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
18.10.2024 Rahvusvaheline maksundus 8 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
28.10.2024 - 16.12.2024 Finantsjuhtimise ja -analüüsi mentorprogramm 80 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
05.11.2024 - 17.12.2024 Praktiline Merit Aktiva ja Merit Palk (programmide Merit Aktiva ja Merit Palk kasutamine) 37 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
06.11.2024 Mida peab raamatupidaja teadma andmekaitse seadusest? 4 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
11.11.2024 - 13.01.2025 Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õhtune) 60 ak/h Tartu Täiskasvanute Koolituskeskus
13.11.2024 Arvetega seotud maksuprobleemid ning e-arved ja võimalikud muutused e-arvete maailmas 2,5 ak/h E-õpe Täiskasvanute Koolituskeskus
20.11.2024 Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile 8 ak/h Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus