Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele)

Võimalik liituda koolitusgrupiga ka veebipõhiselt. Osalejal on vajalik internetiühenduse olemasolu ja arvuti.

Koolitusel süveneme tervikpilti näidisettevõtte abil. Analüüsime ja hindame ettevõtte finantstervist – likviidsust, käibekapitali rahatsüklit ja piisavust, kapitali struktuuri, tasuvuse marginaale ning vara ja omakapitali tasuvuse/rentaabluse arengut. Käsitleme erinevaid investeerimise, kapitali struktuuri ja dividendi stsenaariume ja poliitikaid. Tulemate finantssuhtarvude sihtväärtusi ettevõtte kapitali kaalutud keskmise hinna (WACC) taustal. Keskendume finantssuhtarvude ja tulevaste perioodide vabade rahavoogude seostel ning vabade rahavoogude (ettevõtte väärtuse) loomisel.

Miks on koolitus vajalik?

Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks, kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb, mil määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Ettevõtte tulevane edu sõltub tegevuse suutlikkusest genereerida lisanduvaid vabu rahavoogusid.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud eelkõige isikud, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid. Samuti isikud, kes analüüsivad ja hindavad ettevõtte või ettevõtete kasumlikkust, maksevõimelisust, jätkusuutlikust. Samuti isikud, kes tellivad ja tarbivad ettevõtte finantstervisega seotud analüüse.

Koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on olemas finantsalased baasteadmised või kokkupuude valdkonnaga ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Eesmärk

Koolituse tulemusena on õppijal teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil.

Finantsanalüüs (edasijõudnule) keskendub finantsnäitajate sisendite kujunemisele ning nende kujunemise mõjutamisele läbi juhtimisotsuste. Samuti sellele, milliseid konkreetseid kapitali hinna määrasid väärtuste hindamisel ning otsuste tegemisel kasutada.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Koolituse läbinu:

 • teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada;
 • oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
 • teab ja oskab kasutada laiendatud DuPont (strateegilise tulumudeli) valemeid ja nende omavahelisi seoseid;
 • oskab arvutada ja investeerimisotsuste langetamisel kasutada ettevõtte kaalutud keskmist kapitali hinda;
 • oskab finantssuhtarvude sihtväärtuste abil prognoosida vabu rahavoogusid;
  oskab arvutada ettevõtte väärtust tulevaste perioodide rahavoogudest lähtuvalt;
 • saab aru finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadusest eelarvete koostamisel.

Teemad ja ajakava

10.00-11.30

 • Analüüsis kasutatavad aruanded
  • Bilanss ja kasumiaruanne (skeemid 1 ja 2)
  • Rahavoogude aruanne
  • Vabad rahavood (FCFF)
 • Analüüsi sisu ja määratlus
 • Likviidsus ja käibekapitali suhtarvud
  • Lühiajaline raha ringlus (S-t Cash cycle)
  • Äritegevuse rahavoogudel põhinevad suhtarvud

11.30-11.45

Paus

11.45-13.15

 • Kapitali struktuur
  • Omakapitali ja kohustuste osatähtsus
  • Finantsvõimendus
 • Kapitali kaalutud keskmine hind (WACC)
  • Võlakapitali osatähtsus ja hind
  • Omakapitali osatähtsus ja hind
  • CAPM mudel OK hinna tuletamisel
  • Riskivaba intressimäär
  • Riskipreemia ja β tuletamine
 • Kapitali struktuuri poliitika

13.15-14.00

Lõuna

14.00-15.30

 • Tasuvuse marginaalid
 • Võlausaldajate nõuded
  • Finantskulude kaetus
  • Laenu teenindamise kaetus
  • Võlgnevus/EBITDA
  • Vabad rahavood
 • Võimendusnäitajad
  • Operatiivne võimendus (DOL)
  • Finantsvõimendus (DFL)
 • Rentaablus ja tootlikkus
  • Laiendatud DuPont (ROA, ROE)
  • Finantskangi efekt
  • Investeeritud kapitali tootlikkus (ROIC)
  • Investeeringute nõutav tasuvusmäär
 • Investeerimispoliitika ja vabad rahavood

15.30-15.45

Paus

15.45-17.15

 • Ettevõtte väärtus
  • Tulevaste perioodide rahavoogude tuletamine
  • Diskontomäär
  • Stsenaariumite koostamine ja analüüs
  • Finantssuhtarvude sihtväärtuste määramine
 • Osaluse hinnanguline väärtus
  • Börsiettevõtete näitajad (P/E, P/BV, P/S, P/EBIT)

Koolitus on sülearvutipõhine.

Osavõtutasu

 • Registreerudes kuni 16.09.2024 kehtib soodushind 169 EUR + km = 206.18 EUR
 • Koolituse tavahind on 189 EUR + km = 230.58 EUR

Hind kehtib ühele osalejale. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus jätab endale õiguse lubada koolitusel osaleda üksnes isikutel, kelle eest on koolitusel osalemine tasutud.

Hind sisaldab materjale ja tõendit.

Lektorid

Märt Murd

 Märt Murd Finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonna spetsialist

Märt Murd on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Omab kehtivaid Raamatupidaja, tase 5, Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi. Märt pälvis Arvestusala Edendaja 2022 tiitli.

Lisainfo

 • Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Registreerimine

Piletid

Vali pilet ja märgi osalejate arv Hind Osalejate arv
Soodushind kuni 16.09.2024 on 169 € + km - osalen saalis 206,18 €
Soodushind kuni 16.09.2024 on 169 € + km - osalen veebi teel 206,18 €

Arve info

Pane tähele!

Peale koolitusele registreerumist saadetakse Teie e-posti aadressile broneeringu kinnitus andmete edastamise kohta. Seejärel võtab koolitaja Teiega ühendust ja saadab üritusel osalemiseks arve.

Märksõnad:

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll