Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)

Võimalik liituda koolitusgrupiga ka veebipõhiselt. Osalejal on vajalik internetiühenduse olemasolu ja arvuti.

Finantsanalüüs (algajatele) keskendub suhtarvude sisenditel, valemitel, seostel ja hindamise kriteeriumidel.

Miks on koolitus vajalik?

Suhtarvude sisenditeks on üldjuhul kasumiaruandes, bilansis või rahavoogude aruandes esitatud andmed. Koolituse käigus käsitletakse likviidsus, käibekapitali, kapitali struktuuri, tasuvuse ja rentaabluse suhtarve ja nende väljundite hindamise kriteeriume.

Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Kasumiga ettevõte võib olla maksejõuetu ja kahjumiga ettevõtte jätkusuutlik. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb,  mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Finantssuhtarvud aitavad meil süsteemselt ettevõtte finantstervist hinnata – määrata ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed ning fokuseerida olukorra parandamisel.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud eelkõige isikud, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid. Samuti isikud, kes analüüsivad ja hindavad ettevõtte või ettevõtete kasumlikkust, maksevõimelisust, jätkusuutlikust. Samuti isikud, kes tellivad ja tarbivad ettevõtte finantstervisega seotud analüüse.

Koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on olemas finantsalased baasteadmised või kokkupuude valdkonnaga ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Eesmärk

Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Teemad ja ajakava

10.30-11.30

Analüüsis kasutatavad aruanded

 • Bilanss ja kasumiaruanne (skeemid 1 ja 2)
 • Rahavoogude aruanne

Analüüsi sisu ja määratlus

 • Trendid ja rusikareeglid
 • Horisontaalanalüüs
 • Vertikaalanalüüs

11.30-11.45

Paus

11.45-13.15

Likviidsus ja käibekapitali suhtarvud

 • Maksevalmidus
 • Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
 • Staatiline ja dünaamiline likviidsus

Käibekapital ja käibekapitali suhtarvud

 • Keskmine laekumisperiood
 • Nõuete käibesagedus
 • Keskmine laoseis
 • Varude käibesagedus
 • Keskmine tasumisperiood
 • Hankijate käibesagedus
 • Käibekapital % müügist

13.15-14.00

Lõuna

14.00-15.30

Kapitali struktuur

 • Omakapitali ja kohustuste osatähtsus
 • Kohustuste/omakapitali suhe
 • Finantsvõimendus

Tasuvuse marginaalid

 • Finantskulude kaetus
 • Laenu teenindamise kaetus
 • Brutokasumi marginaal
 • Ärikasumi marginaal
 • EBITDA marginaal
 • Kasum e TM marginaal
 • Puhaskasumi marginaal

15.30-15.45

Paus

15.45-17.15

Rentaablus ja tootlikkus

 • DuPont ja Vara rentaabluse valem
 • Vara rentaablus
 • DuPont ja Omakapitali rentaablus valem
 • Omakapitali rentaablus
 • Finantskangi efekt
 • Investeeritud kapitali tootlikkus

Koolitus on sülearvutipõhine.

Osavõtutasu

 • Registreerudes kuni 17.09.2024 kehtib soodushind 169 EUR + km = 206.18 EUR
 • Koolituse tavahind on 189 EUR + km = 230.58 EUR

Hind kehtib ühele osalejale. Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%! 

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus jätab endale õiguse lubada koolitusel osaleda üksnes isikutel, kelle eest on koolitusel osalemine tasutud.

Hind sisaldab materjale ja tõendit.

Lektor

Märt Murd

Märt Murd Finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonna spetsialist

Märt Murd on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Omab kehtivaid Raamatupidaja, tase 5, Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi. Märt pälvis Arvestusala Edendaja 2022 tiitli.

Lisainfo

 • Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Registreerimine

Piletid

Vali pilet ja märgi osalejate arv Hind Osalejate arv
Soodushind kuni 17.09.2024 on 169 € + km - osalen saalis 206,18 €
Soodushind kuni 17.09.2024 on 169 € + km - osalen veebi teel 206,18 €

Arve info

Pane tähele!

Peale koolitusele registreerumist saadetakse Teie e-posti aadressile broneeringu kinnitus andmete edastamise kohta. Seejärel võtab koolitaja Teiega ühendust ja saadab üritusel osalemiseks arve.

Märksõnad:

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll