Loometöötasu maksustatakse tööjõumaksudega

füüsilisest isikust ettevõtja
Foto: Shutterstock

Alates 15.04.2024 maksab Eesti Kultuurkapital loometöötoetuse asemel loometöötasu vastavalt Eesti Kultuurkapitali seaduse § 2 lõikele 3.

Eesti Kultuurkapital sõlmib loometöötasu saajaga käsunduslepingu ning registreerib tasu saaja töötamise registrisse.

Loometööks ette nähtud tasu jagatakse loomeperioodi kuude arvuga ja makstakse välja igas kuus. Loometöötasu makstakse loometöötasu saajale välja kui töötasu ning väljamakse deklareeritakse maksudeklaratsiooni vormil TSD. Loometöötasu maksustatakse kõigi tööjõumaksudega sealhulgas tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed ja liitunud isiku puhul kogumispensioni makse.

Eesti Kultuurkapital esitab tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (vorm TSD) iga kuu 10. kuupäevaks.

Loometöötasu taotlemist ja maksmist reguleerib Eesti Kultuurkapital.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll