Kuidas ettevõtte alt maksuefektiivselt dividendiaktsiatesse investeerida?

Välismaistesse aktsiatesse investeerides peetakse sageli dividendimaksetelt tulumaks kinni juba välismaal. Kui investeerid läbi oma ettevõtte, on võimalik välismaal kinni peetud tulumaksusumma maksu- ja tolliametile deklareerida. Selle võrra saab vähendada oma enda ettevõtte tulevast maksukohustust, kui võtad tulevikus oma ettevõttest dividende välja.

Välismaiste aktsiate dividenditulu maksustamine

Näiteks olles soetanud Microsofti aktsiaid, on sul investorina õigus dividendimaksele. Hetkel on Microsofti dividendimakse 0,62 USA dollarit kvartalis.

Dividendi väljamakset tehes peetakse automaatselt ettevõtte asukohariigi seaduste alusel kinni tulumaks (withholding tax). USA aktsiate puhul on selleks tulumaksu määraks standardselt 30%, kui oled investorina ära täitnud W-8BEN maksuvormi, on maksumääraks 15%. W-8BEN maksuvormi saad täita oma panga või maakleri kaudu. Kõik pangad siiski seda võimalust ei paku ja sellisel puhul rakendub standardne 30% maksumäär.

NB! Vali välismaistesse dividendiaktsiatesse investeerimisel selline pank või maakler, kes võimaldab maksuvormi täitmist!

Seega Microsofti puhul on brutodividendi makse suurus ehk see number, mille ettevõte deklareerib dividendimaksena 0,62 dollarit aktsia kohta. Kui sul on W-8BEN maksuvorm täidetud, peetakse dividendimakselt kinni 15% tulumaksu ehk 0,093 dollarit aktsia kohta. Sinu kontole jõuab 0,527 dollarit aktsia kohta. Kui maksuvorm on täitmata või pank/maakler seda teenust ei paku (hetkel näiteks Swedbank), siis peetakse kinni 30% tulumaksu ehk 0,186 dollarit aktsia kohta. Sinu kui investori kontole jõuab neto dividendituluna 0,434 dollarit aktsia kohta.

Kinnipeetud tulumaksu deklareerimine ja tulevase maksukohustuse vähendamine
Eesti tulumaksuseaduse § 54 lõike 5 kohaselt on Eesti ettevõtetel, kelle osalus välismaa ettevõttes jääb alla 10% võimalik rakendada krediidimeetodit ehk vähendada Eesti dividendidelt tulumaksukohustust välismaal dividendidelt kinni peetud tulumaksu võrra.

Teisisõnu on võimalik vähendada potentsiaalset oma ettevõttest välja võetavate dividendide tulumaksukohustust deklareerides välismaistelt aktsiatelt saadud ja juba välismaal kinni peetud dividendide tulumaksu.

Kõlab keeruliselt? Toome näite. Näiteks, kui ettevõttel on portfellis need samad Microsofti aktsiad, mille brutodividendi tulu kokku on 1000 dollarit, siis ettevõtte pangakontole jõuab 850 dollarit. USAs peetakse maksudena kinni 150 dollarit. Seda 150 dollari suurust summat saab edaspidi oma ettevõttest dividende välja makstes kasutada tulumaksukohustust vähendava meetmena.

Kõige lihtsam on saata käesolev postitus oma raamatupidajale ning korraldada need asjad ära nõnda. Raamatupidaja soovib edaspidi deklaratsioonide esitamiseks saada jooksvalt infot laekunud dividendimaksete ja kinni peetud tulumaksusummade kohta.

Olgu ka öeldud, et vajaduse korral saab maksudeklaratsiooni vormi TSD lisa 7 täita ka tagantjärele.

Välismaa aktsiainvesteeringutelt kinni peetud tulumaksu saab deklareerida ja selle info maksu- ja tolliametile edastada täites ära vormi TSD lisa 7 (tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon).

Kuidas täita ise maksudeklaratsiooni vormi TSD lisa 7 välismaa dividendimaksete osa?

 • Logi sisse maksu- ja tolliameti iseteenindusse.
 • Vali välja sinuga seotud juriidiline isik (ettevõte), mille kaudu oled välisaktsiatesse investeerinud.
 • Vali vasakpoolsest menüüst sektsioon “Maksud” ja seejärel juba avanenud maksude alamlehelt “TSD esitamine ja vaatamine”.

TSD-vormi-lisa-7-leidmine

 • Kui soovid dividende ja nendelt kinni peetud tulumaksu deklareerida möödunud perioodide kohta, siis seda saad teha klikates nupule “Paranda”.

TSD-vormi-lisa-7-taiendamine-1024x259

 • Seejärel küsitakse TSD vormi parandamise põhjust. Üks viis seda selgitada on näiteks nii nagu näha alltoodud ekraanitõmmisel.

TSD-parandamine-ja-taiendamine

 • Seejärel vali avanenud veebilehel välja sektsioon “Lisa 7”, keri allapoole kuni jõuad sektsioonini “Ib. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks”, klikka sellele töölehele ja asu seejärel juba tabelit täitma.

NB! Dividendimakse ja kinni peetud tulumaksu andmete sisestamisel on muuhulgas tarvis ära näidata, millises riigis tulumaks kinni on peetud ja kes on olnud väljamakse tegija.

Üldiselt leiab selle info panga või maaklerite aruannetest kenasti üles. Näiteks LHV puhul on kõige mugavam klikata vasakpoolses menüüs asuvale sektsioonile “Maksuaruanne”.

Välismaise maakleri Interactive Brokers puhul kasutada koondraportit, mille leiad Account Management Home seadistuste lehelt menüüribalt klikates “Performance & Reports” ja seejärel “Statements” ning valides “Activity” nime kandva raporti.

Kui algandmed olemas, saad asuda tabelit täitma. Vaja on sisestada järgmised väljad:

 • väljamakse tegija registreerimisriik – näiteks USA aktsiate puhul leiad rippmenüüst koodi US, Kanada aktsiate puhul CA.
 • Registrikood – väärtpaberite puhul saab siin kasutada ISIN koodi.
 • Nimi – saab kasutada aktsia kauplemissümbolit.
 • Tulu liik – vali dividenditulu ehk kood 703.
 • Saamise kpv – dividendimakse laekumise ja tulumaksu kinni pidamise kuupäev.
 • Brutosumma – deklareeritud dividendimakse summa, kust tulumaksu veel kinni ei ole peetud.
 • Sh TM – välisriigis kinni peetud tulumaksu summa.
 • Alltoodud tabelist leiad näite USA dividendiaktsia CVS kohta.

TSD-vormi-lisa-7-taitmise-juhend-valismaal-kinnipeetud-dividendide-tulumaksu-kohta-1024x249

NB! Pane tähele, et nii brutosumma kui ka kinni peetud tulumaksu summa tuleb sisestada eurodes!

Enamasti näitavad pankade ja maaklerfirmade raportid dividendilaekumisi nende originaalvaluutas. Ülaltoodud näite puhul USA dollarites. Need dollaris kuvatud summad tuleb ise Eesti Panga valuutakursse kasutades konverteerida eurodesse. Iga laekumispäeva kohta tuleb kasutada vastava päeva valuutakurssi. Mineviku valuutakursid leiad Eesti Panga veebilehelt.

 • Kui tabel täidetud, siis vajuta nuppu “Salvesta ja kontrolli vigu”. Kui kõik korras, siis suundu tagasi TSD aruande pealehele klikates nupule “Koondvormile” ning seal vajuta nuppu “Esita” selleks, et muudetud deklaratsioon saaks uuel kujul edastatud ja esitatud.

Investeerime maksuefektiivselt

Seega kui investeerid oma ettevõtte kaudu välismaistesse väärtpaberitesse, mis maksavad dividende ja kus dividendidelt on välismaal tulumaks juba kinni peetud, on mõistlik need summad maksu- ja tolliametis deklareerida.

Nõnda saad vähendada oma enda ettevõtte tulevast maksukohustust juhul, kui hakkad sealt kogunenud kasumist dividende välja maksma.

Allikas: MagInvest