Ettevõtte asutamine e-äriregistris võimaldab vältida bürokraatiat ja säästa aega ning raha

E-äriregistri kaudu ettevõtte asutamine on kiire ja mugav protsess, mis võimaldab vältida bürokraatiat ja säästa aega ning raha.Foto: Unsplash / Unseen Studio

Ettevõtte asutamine e-äriregistri kaudu käib kiiresti ja mugavalt võimaldades asutajatel luua erinevaid äriühinguid, füüsilisest isikust ettevõtjaid, mittetulundusühinguid ning riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusi.

Enne ettevõtte asutamist tuleb valida sobiv ettevõtlusvorm. Eesti seaduste järgi on võimalik asutada erinevaid äriühinguid, nagu OÜ, AS, MTÜ, FIE jne. E-äriregistri portaalis on võimalik tutvuda erinevate juriidiliste isikute infoga ja soovi korral neid võrrelda.

Elektroonilise asutamise eelduseks on, et kõik seotud isikud saavad portaalis koostatud avalduse allkirjastada digitaalselt kasutades Eestis aktsepteeritavat autentimisvahendit, milleks võib olla ID-kaart (sh e-residendi kaart), Smart-ID või Mobiil-ID. Selleks tuleb asutajal siseneda e-äriregistri portaali Eesti ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga eraisikuna ning avalehel teha valik “Asutamine”.

Ettevõtte asutamisel tuleb täita mitmeid dokumente, nagu põhikiri ja asutamisleping. Asutamiseks vajalikud dokumendid on võimalik e-äriregistris asutades asendada tüüppõhikirjaga. Lisaks tuleb valida ettevõtte nimi ja aadress ning määrata äriühingu tegevusala Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (EMTAK) klassifikaatori järgi.

Osaühingu asutamiseks oli varem vajalik minimaalne osakapital 2500 eurot, kuid nüüd on võimalik asutada ka 0,1-eurose osakapitaliga OÜ. Asutajateks võivad olla nii füüsilised kui juriidilised isikud. Osaühingu osanikuks võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik ning ühes OÜ-s võib olla üks või mitu osanikku.

E-äriregistri protsess ja dokumendid

Registreerimisavalduse esitamine

Ettevõtte asutamine e-äriregistri kaudu on lihtne ja kiire protsess. Esimeseks sammuks on registreerimisavalduse esitamine. Selleks tuleb siseneda e-äriregistri portaali Eesti ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-ID abil ja valida “Alusta asutamist”. Seejärel tuleb täita ettevõtte andmed, sealhulgas nimi, tegevusalad ja kontaktisiku andmed.

Dokumentide koostamine ja esitamine

Nagu eelnevalt mainitud, siis pärast registreerimisavalduse esitamist tuleb koostada ja esitada mitmed dokumendid. Nende hulka kuuluvad põhikiri, asutamisleping, juhatuse liikmete nõusolekud ja muud vajalikud dokumendid. Põhikirja ja asutamislepingu koostamisel on võimalik kasutada e-äriregistri tüüppõhikirja.

Kõik dokumendid tuleb esitada digitaalselt e-äriregistrile. Pärast dokumentide esitamist tuleb oodata Tartu Maakohtu Registriosakonna kinnitust, mis saadetakse e-posti teel. Kui kõik dokumendid on korrektselt esitatud, saab ettevõte registrikaardi ja maksuinfo.

E-äriregistri kaudu ettevõtte asutamine on kiire ja mugav protsess, mis võimaldab vältida bürokraatiat ja säästa aega ning raha.

Järeltegevused ja ettevõtte haldamine

Pärast ettevõtte asutamist e-äriregistri kaudu on oluline tegeleda järeltegevustega, et tagada ettevõtte sujuv toimimine ja seaduslikkus. Selles jaotises käsitletakse kahte olulist järeltegevust – raamatupidamise seadistamine ja maksudeklaratsioonide ning aruandluse esitamine.

Raamatupidamise tegemine

Raamatupidamise tegemine on oluline osa ettevõtte haldamisest. E-arveldaja raamatupidamistarkvara on üks võimalus, kuidas ettevõttel on võimalik oma raamatupidamine korraldada. Selle tarkvara abil saab ettevõte hallata kliendi- ja tarnijate andmeid, koostada arveid, jälgida makseid jne.

Kuid enne raamatupidamistarkvara kasutamist on oluline mõista, millised on ettevõtte raamatupidamise nõuded. Ettevõte peab järgima Eesti raamatupidamise seadust ja esitama õigeaegselt oma maksudeklaratsioonid ning aruanded.

Maksudeklaratsioonide ja aruandluse esitamine

Ettevõtte maksudeklaratsioonide ja aruannete esitamine on oluline osa ettevõtte haldamisest. Ettevõte peab esitama oma maksudeklaratsioonid ja aruanded õigeaegselt, vastasel juhul võib see kaasa tuua trahve ja muid õiguslikke tagajärgi.

Maksudeklaratsioonide ja aruandluse esitamiseks peab ettevõte kasutama Maksu- ja Tolliameti e-maksuametit. E-maksuameti kaudu saab ettevõte esitada oma maksudeklaratsioonid ja aruanded ning teha päringuid oma maksude ja muude maksete kohta.

Kõik ettevõtte maksudeklaratsioonid ja aruanded tuleb esitada õigeaegselt vastavalt Eesti seadustele ja nõuetele. Lisaks peab ettevõte tagama, et kõik kliendiandmed ja muu teave oleks kaitstud vastavalt seadustele ja nõuetele.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll