Nõustamine ja koolitamine vähenenud töövõimega inimese töölevõtmiseks

Pane tähele! Artikkel on ilmunud enam kui 5 aastat tagasi ning kuulub Geeniuse digitaalsesse arhiivi.

2016. aastal käivitub töövõimereform ning koos sellega hakkab töötukassa tööandjatele mitmeid uusi teenuseid pakkuma. Üheks uueks teenuseks on tööandjate nõustamine ja koolitamine vähenenud töövõimega inimeste töölevõtmisel. 

Töötukassa teenuste osakonna peaspetsialist Külliki Bode ütleb, et teenuse eesmärk on tööandjate teadlikkuse tõstmine ja praktiliste tegevuste soovitamine vähenenud töövõimega inimeste tööleaitamiseks või tööl püsimiseks nende individuaalsetest vajadustest lähtuvate töökohtade loomisel ja kujundamisel: näiteks töökoha füüsiline kohandamine, osaline tööaeg, jagatud töö, tugiisikuga töötamine jne.

"Nõustame ja koolitame ka tööandja juures kohapeal ja saame nõu anda ka vähenenud töövõimega töötaja tulevastele kolleegidele. Teemadering, mida käsitleda, on lai. Näiteks võime rääkida erinevatest puudeliikidest, neid arvestavast töökeskkonnast, info kättesaadavusest vaegkuuljatele, nägemispuudega, vaimupuudega ja piiratud liikumisvõimega inimestele. Samuti saame rääkida, milliseid olukordi on erivajadustega inimesi palganud ettevõtetel ette tulnud ja anda omalt poolt nõuandeid, kuidas toimida kriisisituatsioonides," lisas Bode.

Piloteerisime teenust töötukassa koostööpartnerite juures ja palusime neilt ka tagasisidet.

ISS Eesti AS personalijuht Helo Tamme hinnangul on tegemist väga vajaliku teenusega, mis aitab kaasa nii tööandjate teadlikkuse tõstmisel kui ka võimalike hirmude vähendamisel, aga ka vähenenud töövõimega inimeste enesekindluse kasvatamisel. "Mida rohkem tööandjad puude eripärade ja töötukassa poolt pakutavate teenuste ning võimaluste kohta teavad, seda paremini oskavad nad puudega inimesi toetada ja oma töökeskkonda integreerida," ütles Tamme.

Kui tunnete huvi tööandjate nõustamise ja koolitamise teenuse vastu, võtke ühendust Tallinna ja Harjumaa tööandjate konsultantidega.

Allikas:  Eesti Töötukassa

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll