Elatisvõlgnike survestamise eelnõu saadeti esimesele lugemisele

Pane tähele! Artikkel on ilmunud enam kui 5 aastat tagasi ning kuulub Geeniuse digitaalsesse arhiivi.

Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata 12. novembri 2018. a istungil esimesele lugemisele eelnõu, mis annab riigile jõulisemad võimalused laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjatelt võlgu sisse nõuda.

“Elatisvõlgnikke on Eestis 9000 ringis ja kahjuks ei ole olukord paranemas, vaid võlad hoopis kasvavad,” nentis õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. “Karmimad meetmed elatisraha kättesaamiseks peaksid survestama eelkõige neid võlgnikke, kel on raha olemas, aga puudub tahe seda oma lapsega jagada,” lisas ta.

Õiguskomisjoni liikme Urve Tiiduse sõnul on eelnõu eesmärk ergutada võlgnikke kohtutäituriga suhtlema ja selgitama, mis elatise tasumist takistab. “Kui inimene tõendab, et tema sissetulekud ei võimalda elatist ettenähtud summas maksta, siis kohus võtab seda ka arvesse.”

Elatisraha mõjuva põhjuseta tasumata jätmise korral saab kohus eelnõu järgi tunnistada kehtetuks võlgniku reisidokumendid (Eesti kodaniku pass, välismaalase pass, pagulase reisidokument, ajutine reisidokument, meremehe teenistusraamat ja meresõidutunnistus).

Eelnõu järgi oleks edaspidi võimalik ka elatisvõlgniku sõiduki kohtutäiturile üleandmine politsei abil. Praegu on praktikas võlgnike sõiduki kättesaamine keeruline, kuna selle asukoht on teadmata. Seetõttu nähakse politseile ette kohustus kontrollida muude tööülesannete käigus, kas sõidukil on liiklusregistris kohtutäituri seatud käsutamise keelumärge. Sellise märke tuvastamisel oleks politseil õigus sõiduk omanikult ära võtta.

Lisaks keelab eelnõu kolmandatel isikutel, kes seadusest tulenevalt isikut tuvastavad (näiteks hasartmänguseadusest ning rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest tulenevalt) maksta elatise võlgnikule üle 5000 euro suurust summat sularahas. Samuti kohustuvad nad teavitama võlgniku rahalisest nõudest kohtutäiturit, kellel on võimalik arestida see nõue elatise katteks.

Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE) esimene lugemine on kavandatud täiskogu istungile 5. detsembril.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll