Maksude kobareelnõu jagati neljaks

Maksud Raha Kassa Koguma Mündid
Foto: Shutterstock

Täna, 11. mai hommikul pidas Valitsus erakorralise istungi ja lahutas Riigikogus üleandmist ootava maksumuudatuste eelnõu neljaks. Heakskiidetud seaduse eelnõud antakse arutamiseks üle Riigikogule (23-0417/11).

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiis

Heaks kiideti alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (23-0417/15).

 • Eelnõu kohaselt tõstetakse alkoholiaktsiisi ja sigarettide ning suitsetamistubaka aktsiisi järgneval kolmel aastal alates 2024. aastast 5 protsenti aastas.
 • Ära jäetakse eriotstarbelise diislikütuse kavandatud aktsiisitõus, see tähendab eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimääraks jääb 21 eurot 1000 liitri kohta, mis on ELi lubatud miinimummäär.

Plaanitud muudatuste mõju riigieelarvele

AastaAlkoholiaktsiis
5% tõus
Tubakaaktsiis
5% tõus
Eriotstarbelise diislikütuse
aktsiisimäära langetamine
KOKKU
2023+ 14,4 mln+ 4,2 mln+ 18,6 mln
2024 + 12,2 mln+ 8,5 mln– 3,7 mln+ 17 mln
2025+ 23,2 mln+ 19,5 mln– 8,7 mln+ 34 mln
2026+ 19,5 mln+ 25,6 mln– 9,7 mln+ 35,4 mln
2027+ 37,8 mln+ 30,5 mln– 10,8 mln+ 57,5 mln

Seadus on plaanitud jõustuma 1. jaanuaril 2024. a. Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisilangetus aga 1. mail 2024. a.

Hasartmängumaksu seadus

Teiseks kiitis valitsus heaks hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (23-0417/12), mille kohaselt

 • tõuseb mängulaudade maksumäär 1278,23 eurolt 1406 euroni.
 • Osavusmängu mänguautomaatide maksumäär ümardatakse 31,95 eurolt 32 euroni.
 • Loterii ja kaubandusliku loterii maksumäär tõuseb 18%-lt 22%-le.
 • Kaughasartmängu ja toto määr suureneb
  • alates 1.01.2024. a 5%-lt 6%-le ning
  • alates 1.01.2026. a 7%-le.

Muudatustega suureneb hasartmängumaksu lisalaekumine 2024. aastal 8 mln eurot, 2025. a 8 mln eurot, 2026. a 12 mln eurot ning 2027. a 13 mln eurot.

Käibemaksuseadus

Kolmandaks kiitis valitsus heaks käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (23-0417/13), mille järgi

 • tõuseb alates 1. jaanuarist 2024 käibemaksumäär 20%-lt 22%-le.
 • Samuti maksustatakse alates 1.01. 2025. a majutus standardmääraga 22% ning seni kehtiv vähendatud käibemaksumäär 9% kaotab kehtivuse.

Plaanitud muudatuste mõju riigieelarvel

AastaKäibemaksumäära
tõus 22%-le
Majutusteenuse
käibemaksumäära
tõus 22%-le
KOKKU
2024+ 233 mln+ 233 mln
2025+ 241 mln+ 20 mln+ 261 mln
2026+ 248 mln+ 21 mln+269 mln
2027+ 255 mln+ 22 mln+ 277 mln
Kaasmõju1.67% kaupade ja teenuse kallinemine
THI tõus aastal 2024 1,40%-ni
11,9% majutusteenuse kallinemine
THI tõus aastal 2025 0,11%-ni

Tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seadus

Neljandaks kiitis valitsus heaks tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (23-0417/14).

 • Alates 2024. a kaotatakse:
  • füüsilise isiku täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ja
  • abikaasa eest ning
  • õigus arvata oma maksustatavast tulust maha eluasemelaenu intressid.
 • Alates 2025. a tõstetakse füüsilise isiku ja äriühingu tulumaksumäära 20%-lt 22%-ni.
 • Lisaks kaotatakse eelnõuga soodusmäär 14% äriühingute regulaarselt jaotatavalt kasumilt ja sellega seoses ka füüsilisele isikule makstud dividendilt kinnipeetav 7%-line tulumaks.
 • Alates 2025. a kehtestatakse ühtne maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas. Erandiks on vanaduspensioniealised, kelle maksuvaba tulu võrdub keskmise vanaduspensioniga.

Plaanitud muudatuste mõju riigieelarve

AastaFüüsilise isiku
tulumaksu
maksusoodustuste

kaotamine
Maksuvaba tulu tõus
700 eurole
+ füüsilise isiku tulumaksumäära
tõus 22%-le
Juriidilise isiku
tulumaksumäära

tõus 22%-le
KOKKU
2024+ 34 mln+34 mln
2025+ 34 mln– 340 mln+ 93 mln– 213 mln
2026+ 34 mln– 257 mln+ 106 mln– 117 mln
2027+ 34 mln– 264 mln+ 110 mln– 120 mln

Allikas: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Vaat lisaks: Käibe- ja tulumaksu ning maksuvabastuste muutmise eelnõu saadeti Riigikogule