Andmekaitse Inspektsiooni välja antud maksehäirete avaldamise juhend

Foto: Shutterstock

Andmekaitse Inspektsioon on välja andnud uuendatud maksehäirete avaldamise juhendi. Juhend selgitab maksehäireandmete avaldamisega seotud õigusi ja kohustusi, mis tulenevad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest ja isikuandmete kaitse seadusest.

Andmekaitse Inspektsiooni juhend “Maksehäirete avaldamine” on praktiliseks abimaterjaliks kõigile, kes puutuvad kokku võlaandmetega. Juhendist saavad nõu nii maksehäireandmete avaldajad kui ka nende andmete saajad-küsijad, samuti nii võlausaldajad kui ka võlgnikud.

Maksehäirete avaldamisel peab arvestama kõigi osapoolte huvidega

Maksehäire- ehk võlaandmeid võib avaldada inimese krediidivõimelisuse hindamiseks, et tagada tehingukäibe usaldusväärsus, näiteks laenulepingu sõlmimise eel. Teise osapoole kaitset halbade tehingute tegemise eest loetakse kaalukamaks kui võlgniku huvisid. Siiski püüab seadus ära hoida ka võlgnike üleliigset kahjustamist. Juhend aitab kindlasti kehtivaid nõudeid selgemaks teha ning osapoolte huvisid paremini tasakaalus hoida.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll