Sotsiaalmaksuseaduse § 6 täiendamine

Pane tähele! Artikkel on ilmunud enam kui 5 aastat tagasi ning kuulub Geeniuse digitaalsesse arhiivi.

Valitsus arutas sotsiaalmaksuseaduse § 6 täiendamist sätetega, mille kohaselt võtab riik endale kohustuse maksta sotsiaalmaksu rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni struktuuriüksuses teeniva kaitseväelase ja töötava teenistuja kaasasoleva mittetöötava abikaasa eest kuni abikaasa vanaduspensioniikka jõudmiseni.


Lähtudes kaitseministri ettepanekust otsust täna ei tehtud ning seaduseelnõu võetakse uuesti valitsuse istungi päevakorda pärast rahandusministri ja kaitseministri konsultatsioone rahvusvahelises sõjaväelises õppeasutuses või üksuses või välisriigi sõjalises õppeasutuses teenistuskohta omava kaadrikaitseväelase mittetöötavale abikaasale sotsiaalsete garantiide tagamise üle.

Allikas:  BNS

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll