Raamatupidajate kogu seisab valdkonna edendamise eest

Eesti raamatupidajate kogule oli 2017. aasta tavapärasest aktiivsem.

Kõigi tähelepanu nõudsid suuremad ja väiksemad seadusemuudatused, samas tingis jätkuv majanduskasv suurema nõudluse raamatupidamisteenuste järele ja kasvas kutsetunnistuse taotlejate arv, kirjutab raamatupidajate kogu juhatuse esimees Margus Tammeraja ERK veebilehel avaldatud artiklis.

Andmepõhine aruandlus

Et andmepõhine aruandlus on uus tulevik, see on nüüdseks enam kui kindel. Juba paar aastat tagasi sai alguse maksu- ja tolliameti, statistikaameti ning Eesti Panga ühine ettevõtmine aruandlus 3.0, mille eesmärk on riigile vajalike minimaalsest halduskoormusest ja lihtsusest kantud andmete automaatne liikumine osapoolte vahel. Teadaolevalt vähendatakse esimeses järjekorras ettevõtjate koormust palga ja tööjõu andmete esitamisel.

Möödunud aastal osales ka raamatupidajaid ühendav katusorganisatsioon ettevõtmise töörühmades. Raamatupidajate kogu esindajad rääkisid muu hulgas kaasa ja aitasid valmis meisterdada konkreetse palga ja tööjõu maksude deklareerimiseks vajaliku andmestruktuuri kirjelduse. Statistikaameti juhtimisel pandi paika ka kõik vajalikud klassifikaatorid, mis võimaldavad agregeeritud kirjete põhjal koguda kõik vajalikud andmed. Vastavad spetsifikatsioonid majandustarkvara arendajatele avaldati oktoobris statistikaameti veebilehel ja põhimõtteliselt ollakse valmis alates jaanuarist 2018. a andmepõhiseks aruannete vastuvõtuks.

Üleminek e-arvetele

Raamatupidamise digitaliseerimise eeltingimus on üldine üleminek digitaalsetele algdokumentidele, märgib Tammeraja artiklis. ERK toetab täielikult e-arvete esitamise kohustust avaliku sektori asutustele ja on valmis andma omapoolse panuse e-arvete laiapõhjaliseks kasutuselevõtuks.

Praktikas esinev sisuline mure on seotud andmete ja senise harjumuspärase visuaalse dokumendivormi (nn PDF-arve või traditsiooniline paberarve) vahelised erisused (nt ümardusvead), toob autor välja. ERK on pakkunud välja idee, et juhul kui originaaldokumendiks on andmeid sisaldav XML-fail, siis ei pea sellele lisama arve väljastajapoolset PDF-faili, vaid üksnes XLS-faili, mis võimaldab arve loetava vormi moodustada XML-faili põhjal selle vaatamise hetkel.

Juhised teenusepakkujatel

Raamatupidajate kogu suunas möödunus aastal oma pilgu teenusepakkujate poole ja alustas neile vajalike juhiste väljatöötamist (rahapesu temaatika, isikuandmete kaitse määruse rakendamine, juriidiline raamistik, tarkvaralahendused jms).

Refereeritud artiklist “Tagasivaade Eesti Raamatupidajate Kogu aastale 2017”