Töötasu alammäär tõuseb 2024. aastal 820 euroni

2024 raha euro
Foto: Shutterstock

Valitsus kinnitas tänasel istungil 2024. aasta töötasu alammääraks 820 eurot ja minimaalseks tunnitasuks 4,86 eurot, millega tõuseb alampalk 95 euro võrra.

Töötasu alammäär on kokku lepitud Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel laiendatud kollektiivlepinguga 10. oktoobril 2023. Välja kujunenud tava kohaselt kehtestab valitsus üleriigilise töötasu alammäära, milles lepivad kokku sotsiaalpartnerid.

Maksu- ja tolliameti andmetel oli 2023. aastal üheksa kuu keskmisena 16 700 täisajaga tööle märgitud töötajat, kes teenisid töötasu alammäära 725 eurot, moodustades 3,4% kõigist töötasu saanud täisajaga tööle märgitud töötajatest. Sellele lisaks teenis ühes kuus keskmiselt 21 000 täisajaga tööle märgitud töötajat töötasu vahemikus 726 kuni 819 eurot (4,3% töötajatest).

Töötasu alammäära tõus 95 euro võrra 725-lt eurolt 820-le eurole toob rahandusministeeriumi hinnangul riigieelarvesse võrreldes 2023. aastaga täiendavat maksutulu 23 miljonit eurot. Suureneb sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse, füüsilise isiku tulumaksu ning tarbimisse mineva netopalga tõusu mõjul käibemaksu ja aktsiiside laekumine. Riigieelarve maksutulude prognoosis on juba arvestatud töötasu alammäära tõusuga keskmise palga prognoosi kaudu.

Töötasu alammäära tõus tähendab alammääraga seotud töötasude ja palga tõusu era- ning avalikus sektoris. Samuti suurenevad töötasu alammääraga seotud hüvitiste summad, näiteks vanemahüvitis ja täiendava puhkuse tasud. Alammäära tõus aitab kaasa vähekindlustatud isikute toimetuleku paranemisele. Elatise miinimum summa ei ole enam seotud töötasu alammääraga.

Allikas:  Vabariigi Valitsus

Pane tähele!