Testi end: numbriline 2024. aasta

testi end
Foto: Shutterstock

Taaskord on aastanumber vahetunud ja koos sellega muutunud mõned numbrid, mis meie elu võivad mõjutada. Kui hästi orienteerute uue aasta numbrirägastikus, saate kontrollida toimetuse koostatud testi abil.

Testi lahendajale on abiks artiklid, mis on seotud märksõnaga “2024“.

Võtke endale 5-10 minutit aega ja vastake küsimustele. Kui kõik vastused antud, vajutage testi lõpus oleval nupul “valmis” ja teile kuvatakse testi tulemus.

Testi end: numbriline 2024. aasta

1. Kui suur on 2024. aastal maksustatavast töisest tulust maksimaalne lubatud mahaarvatav maksuvaba tulu kuus, kui tulu saaja on 55 aastane?(Required)
2. Erisoodustuse arvutamise aluseks olev laenuintressi alammäär alates 1. jaanuarist 2024 on …(Required)
3. Millest lähtuvalt kehtestatakse riigieelarves sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär, mis 2024. a on 725 eurot?(Required)
4. Remondimees Jüri töötasu tõusis 2024. a jaanuaris 725 eurole. Tootejuht Mari kuupalk on 1700 eurot. Kui suur on kummagi 2024. a tulumaksu määr, millega nende töötasu maksustatakse?(Required)
5. Kui suur võib olla 2024. aastal töötaja kogumispensioni maksemäär, mida tööandja kinni peab?(Required)
6. Füüsilisest isikust ettevõtja 2024. aasta minimaalne kvartaalne sotsiaalmaksu kohustus on …(Required)
7. Reisikorraldaja Olga palgapäev on 10. jaanuaril, mil talle laekub detsembrikuu töötasu. Kui suur on tema töötasult arvestamisele kuuluv tööandja töötuskindlustusmakse määr?(Required)
8. Ettevõtja on otsustanud töötajale maksta lapse sünni puhul toetust summas 3270 eurot. Töötaja on liitunud pensioni II ja III sambaga. Kui palju peab ettevõtja maksma tulumaksu väljamakstavalt toetuse summalt?(Required)
9. Kui suur on 2024. aastal maksuvaba välislähetuse päevaraha piirmäär ühe päeva kohta, kui lähetuse kestus on 3 päeva?(Required)
10. Juhatuse liige saab igakuiselt juhtimise eest tasu 654 eurot. Kas see summa tagab talle 2024. aastal ravikindlustuse?(Required)
11. Lapsevanemal on 14-aastane laps. Mitu lapsepuhkuse päeva on vanemal võimalik kasutada 2024. aastal kui ta eelmisel ja üleeelmisel aastal seda ei kasutanud?(Required)
12. Kui suur on regulaarsete dividendide tulumaksumäär residendist füüsilisele isikule?(Required)
13. Töölepingus on kokku lepitud, et töötaja töötasu suuruseks on töötasu alammäär. Kui suur on detsembrikuu brutotöötasu, mis makstakse välja 15. jaanuaril?(Required)
14. 2024. aastal on töötutoetuse päevamäär …(Required)

Pane tähele!