Millistel juhtudel peab kaupleja võimaldama kauba tagastada?

online pood ostma
Foto: Shutterstock

Levinud on eksiarvamus, et ka tavalisest kauplusest ostetud kvaliteetset kaupa on võimalik esimese 14 päeva jooksul tagastada ning et tarbija võib kaubal puuduse avastamisel selle eest kauplejalt kohe raha tagasi küsida.

Kehtivad reeglid kauba tagastamisel

Millisel juhul on tarbijal õigus ostetud kaup kauplejale tagastada?

14-päevane tagastusõigus kehtib sidevahendi abil või väljaspool kaupleja äriruume ostetud kaupadele. Sidevahendi abil ostude tegemise levinuimaks näiteks on e-poed. Väljaspool kaupleja äriruume võib kaupade müügiks pakkumine toimuda näiteks tarbija kodus või töökohal korraldatava tootetutvustuse käigus. Tarbija võib taganeda sellisest müügilepingust põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.

Kas tähtaeg pikeneb, kui tarbijat enne kauba ostmist müügilepingust taganemise õigusest ei teavitatud?

Kui kaupleja ei teavitanud tarbijat enne müügilepingu sõlmimist, et tal on õigus sellest 14 päeva jooksul taganeda, pikeneb tähtaeg 12 kuule. Kui tarbijat nende 12 kuu jooksul taganemisõigusest teavitatakse, lõppeb tähtaeg 14 päeva pärast teavitamist.

Kuidas saab tarbija kauba müügilepingust taganeda?

Kauba tagastamiseks esitab tarbija 14 päeva jooksul alates selle kätte saamisest kauplejale üheselt mõistatava avalduse ja tagastab hiljemalt 14 päeva pärast avalduse esitamist kauba. Avalduse esitamine ja kauba tagastamine võib toimuda ka üheaegselt, kui tarbija täidab kaubaga kaasas olnud taganemisavalduse tüüpvormi ja tagastab selle koos kaubaga. Kaupleja peab tagastama tarbijale kõik temalt saadud tasud hiljemalt pärast seda, kui on saanud tarbijalt kinnituse kauba tagasi saatmise kohta või kui kaup on temani tagasi jõudnud.

Kas mõnda e-poest ostetud kaupa ei saa tagastada?

Tagastada ei saa näiteks kiiresti riknevaid või tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagastamatuid kaupu ning tarbija soovi järgi valmistatud või kohandatud asju.

Kas kaup tuleb kindlasti tagastada originaalpakendis?

Kauplejal on õigus nõuda, et kaup tagastatakse originaalpakendis, kui ta teavitas tarbijat sellest tingimusest enne müügilepingu sõlmimist. Kaupleja võib käsitleda ilma originaalpakendita või rikutud pakendis kauba tagastamist väärtuse vähenemisena ja nõuda tarbijalt selle hüvitamist.

Kas tarbija võib kaubal puuduse avastamisel selle koheselt tagastada?

Kui tarbija avastab ostetud asjal puuduse ja pöördub kaebusega kaupleja poole, peab kaupleja puuduse kõrvaldama või asja asendama. Lepingust taganemise õigus tekib alles siis, kui puudust ei ole võimalik kõrvaldada või see ebaõnnestub ja ka asendamine ei ole võimalik.

Allikas:  tallinn.ee

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll