Äriseadustiku muudatustest raamatupidajale ja ettevõtjale (veebikoolitus)

Eelmisel aastal võeti vastu äriregistri seadus, mis esmakordselt jõustus 1. veebruaril 2023. Seaduse eesmärk on juriidiliste isikute registrimenetluse ühtlustamine ja uute võimaluste loomine ning aruandlusdistsipliini parandamine. Võimalikuks sai ka 1 sendise sissemaksega osaühingu asutamine. Seaduse jõustumine toimub kolmes etapis:
 • üldine jõustumistähtaeg (01.02.2023);
 • osanike nimekirja muudatused (01.09.2023);
 • ärinime broneerimine ja kindlal kuupäeval kande taotlemise võimalus (01.03.2024).
Põhjaliku ülevaate muudatustest annab advokaadibüroo TRINITI äriõiguse advokaat Mikk Põld.

Sihtgrupp

Raamatupidajad, ettevõtjad, juhatuse liikmed ja teised, kes soovivad saad ülevaadet uuenenud äriõiguse sätetest.

Eesmärk

Osaleja saab põhjaliku ülevaate äriregistri seaduse ja selle raames muudetud teiste seaduste olulisematest muudatustest. Samuti mõistab paremini, kuidas muudatused mõjutavad ettevõtjate ja raamatupidajate edaspidist tegutsemist ning oskab paremini seadusemuudatusi oma igapäevatöös rakendada. Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) äriõiguse praktilise kompetentsi säilitamiseks ning tõstmiseks.

Teemad ja ajakava

10.55-11.00 Veebikoolituse keskkonda sisenemine
11.00-12.30
 • Osanike nimekirja hakkab pidama äriregister.
 • Osakapitali ja netovara muudatused:
  • miinimumkapitali nõude kadumine;
  • sissemakset tegemata osaühingu asutamise võimaluse kadumine;
  • netovara nõude leevenemine.
 • Ärinime kuueks kuuks broneerimise võimalus.
 • Kindla kuupäevaga kande tegemise võimalus.
 • Kontsernivastutus.
 • Majandusaasta aruande esitamise kohustuse laienemine.
 • Registrite regulatsioonide ühtlustamine:
  • s.h. mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri muutmine äriregistri osaks.
 • Registripidaja järelevalvevõimaluste laiendamine:
  • registripidaja õigus ühinemiste ja jagunemiste peatamiseks;
  • majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu kiirem registrist kustutamine;
  • trahvimisvõimaluste laienemine.
Koolituse maht on 2 akadeemilist tundi ehk 90 minutit. NB! Selleks, et veebikoolitus oleks sisukas ja ootuspärane, palume edastada tekkinud küsimused enne koolitust e-kirja teel aadressile karin.ungro@rmp.ee.

Veebikoolituse eripära

 • Koolitus toimub üle interneti - veebikeskkonnas. Üritust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal teile sobivad kohas. Osalemiseks sobib süle- või lauaarvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti. Vajalik on internetiühendus ning mugavamaks kuulamiseks soovi korral kõrvaklapid.
 • Kanname üle koolitaja video- ja slaidipildi ning sarnaselt tavapärasele koolitusele on võimalik esitada küsimusi (kirjalikult), mis läbi moderaatori jõuavad lektorini.
 • Enne ürituse algust saadame kõigile arve tasunutele lingi, mille kaudu pääsete seminari otseülekandes osalema.

Osavõtutasu

 • Tavahind 71 EUR + km 20% = 85.20 EUR
 • SOODUSHIND rmp.geenius.ee registreerinud kasutajale 45 EUR + km 20%
Koolituse hind sisaldab veebikoolitust, allalaetavaid koolitusmaterjale ja ja otseülekandes osalenule tõendit. Peale seminari lõppu on võimalik koolitust järele vaadata kuni 31. mai 2023. Järelvaatamise lingi saadame postkasti pärast veebiseminari toimumist.

Lektor

Mikk Põld advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat
Mikk Põld on hinnatud ühingu- ja äriõiguse advokaat. Enam kui 10 aasta vältel on Mikk abistanud kliente erinevate lepingute koostamisel ja läbirääkimistel, samuti tehingute ja restruktureerimisplaanide kavandamisel ja elluviimisel. Ta on Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige ning Advokaadibüroo TRINITI tehingute tiimi ja äriõiguse töögrupi liige.

Loobumine

Koolitusel osalemisest loobumisel palume sellest ette teatada vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist.

Lisainfo

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.