E-kaubanduse raamatupidamise erisused

Ettevõtted, kes on avanud oma e-poe, peavad teadma e-kaubanduse raamatupidamise erisusi.

Millised on e-poe müügitulu kajastamise nüansid, kuidas tagada tulude ja kulude vastavus, mida on vaja teada müügitulu mõõtmisel, kuidas kajastada e-kaubanduse IT platvormi?

Sihtgrupp

Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtjad, ettevõtete juhid, juristid ja kõik teised teemast huvitatud.

Eesmärk

Selgitada e-kaubanduse raamatupidamise erisusi, et vältida praktikas esile kerkinud vigu.

Koolituse läbinu teab, teab olulisi nüansse e-kaubandusega seotud raamatupidamisest, lähtudes Eesti finantsaruandluse standarditest. Millised on e-kaubanduse müügitulu kajastamise nüansid, sh müügitulu tekkimise aeg, müügitulu mõõtmine, tulude ja kulude vastavuse tagamine. Samuti saab teada, kuidas toimub e-kaubanduse IT platvormi kajastamine.

Teemad ja ajakava

9.50-10.00

 • Veebikeskkonda kogunemine

10.00-11.30

 • E-kaubanduse müügitulu kajastamise nüansid:
  • müügitulu tekkimise aeg
  • müügitulu mõõtmine
  • tulude ja kulude vastavuse tagamine
 • Kaubavarude arvestusmeetodid
 • Kaubakulu kajastamine
 • Individuaalmaksumuse meetod
 • Kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetod
 • FIFO meetod
 • Kauba müügi kajastamine
 • E-kaubanduse IT platvormi kajastamine:
  • IT platvormi arvele võtmine
  • platvormi edasine kajastamine
 • Raamatupidamise aastaaruande lisades avalikustatav informatsioon

Osavõtutasu

 • Soodushind registreerudes RMP kaudu kuni 10.06.2024 on 149 EUR + km = 181.78 EUR
 • Tavahind 219 EUR + km = 267.18 EUR

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.

Lektor

Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter finantskonsultant ja vandeaudiitor

Maire Otsus-Carpenter on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala. Ta on töötanud pearaamatupidajana ja audiitorina. Mairel on vandeaudiitori kutse ning ta on Audiitorkogu liige. Tal on pikaajaline koolituskogemus raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsplaneerimise alal ning tema selleteemalisi artikleid on avaldatud mitmetes raamatupidamis- ja finantsalastes väljaannetes.

Kuidas online-koolitus toimub?

Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu.
Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale chat aknasse küsimusi. Koolitaja vastab suuliselt.

Loobumine

 • Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile).
 • Osaline taganemine kuni 29-15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile).
 • Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
 • Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
 • Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Lisainfo

 • Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll