Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs

Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Sihtgrupp

Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, ostu- ja müügijuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, controllerid, analüütikud jt nii ettevõtetest kui ka avalikust sektorist.

Eesmärk

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • värskendanud eelarvestamise ja hinnakujunduse baasteadmisi ning arengutrende lähtuvalt nüüdisaegsetest tulemuslikkusele fokuseeritud juhtimise põhimõtetest;
 • lahti mõtestanud ja praktiseerinud olulisemaid tegevusi eelarvestamisel ja hinnakujundusel;
 • praktiseerinud olulisemate eelarvete koostamist ja hinnakujunduse meetodite kasutamist;
 • koostanud "Heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Teemad

 • Eelarvestamise olemus ja olulisemad mõisted
  • Eelarvete koostamise eesmärgid
  • Eelarvestamise protsess: strateegiline ja pikaajaline eelarvestamine, koondeelarve
  • Eelarvestamine juhtimissüsteemis
  • Prognoosimine ja eelarvestamine
 • Eelarvete koostamise meetodid
  • "Ülevalt alla" või "alt üles"?
  • Baasist või nullbaasist?
  • Perioodiline või pidev?
 • Eelarvekorraldus
  • Eelarvesegmentide moodustamine
  • Eelarvejuhendi (eelarvestamise eeskirja) koostamine
  • Eelarvestamise eripära erinevates organisatsioonides
  • Ettevalmistused eelarvete koostamiseks
  • Visioon ja missioon
  • Eesmärgid ja strateegia
  • Strateegiline eelarvestamine ja strateegiate valik
  • Strateegiline modelleerimine
  • Väärtusahela analüüs
  • Tulemuslikkuse mõõtmine ja mõõtmismudelid (tasakaalus tulemuskaart)
 • Traditsioonilise eelarve koostamine
 • Põhitegevuse eelarvete koostamine
 • Tulude ja kulude arvestus eelarvete koostamiseks
  • Kulukandjate valik ja arvestus
  • Kulukohtade määratlemine ja arvestus
  • Kulude liigitamine
  • Kulude arvestuse meetodi valik
  • Põhitegevuse eelarvete koostamise eripära erinevates organisatsioonides (avalik sektor, projektipõhine organisatsioon, teenindus, kaubandus)
 • Finantseelarvete koostamine
 • Investeeringute eelarvestamine
 • Eelarvestatud kasumiaruanne
 • Rahakäibe (rahavoogude, kassavoogude) prognoosimine ja eelarvestamine
  • Lühiajaline rahakäibe prognoos
  • Pikaajaline rahakäibe prognoos
  • Rahakäibe prognoosi koostamise etapid
 • Eelarvestatud bilanss
 • Eelarvestatud rahavoogude aruanne
  • Otsemeetod
  • Kaudmeetod
 • Tulude eelarvestamine ja hinnakujundus
 • Müügieelarvete koostamine
  • Millele keskenduda müügieelarvete koostamisel?
  • Riskide hindamine
 • Hinnakujundus
  • Mis on hind?
  • Kliendiväärtus ja kulud
  • Olulisemad hinda mõjutavad tegurid
  • Hinnakujunduse meetodid
  • Täiskuluarvestusel põhinev hinnakujundus
  • Jääktuluarvestusel põhinev hinnakujundus
  • Hinnakujundus, kui uue toote müük mõjutab vana toote müüki
  • Sihtkuluarvestus
  • Allahindluse ja müügimahu seosed
  • Dumping ja keelatud hinnakujundus
  • Hinnakirja koostamine
  • Transferthindade (siirdehindade, sisehindade) kujundamine
 • Põhitegevuse eelarvete koostamine
  • Materjalikulude ja materjalide eest väljamaksete eelarvestamine
  • Tööjõukulude ja tööjõukulude eest väljamaksete eelarvestamine
  • Üldkulude ja üldkulude eest väljamaksete eelarvestamine
 • Investeeringute mõju omahinnale (kuludele)
 • Praktiline ülesanne: Eelarvete koostamine traditsioonilisel meetodil (põhitegevuse eelarved, eelarvestatud bilanss, tulude kulude eelarve, rahavoogude prognoos)
 • Traditsioonilise eelarvestamise puudused muutuvas konkurentsikeskkonnas
 • Tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based budgeting, ABB)
 • Traditsioonilise ja tegevuspõhise eelarvestamise erinevused
 • Praktiline ülesanne: tegevuspõhise eelarve koostamine
 • Nüüdisaegsed eelarvestamise meetodid ja praktiline koostamine
  • Paindlikud eelarved controllinguks
  • Kaizen eelarvestamine
  • Kohanduv eelarvestamine (beyond budgeting)
  • Tasakaalus tulemuskaart ja eelarvestamine
 • Millele keskenduda eelarvete analüüsil?
 • Eelarvete kasutamise stiil
 • Miks eelarvetest ei ole kasu?
 • Viisteist soovitust eelarvete koostamiseks.

AJAKAVA:

Esimene päev:Teine ja kolmas päev:
10.00-12.15 koolitus
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitus
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.45 koolitus
09.00-10.30 koolitus
10.30-10.45 vaheaeg
10.45-12.15 koolitus
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitus
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.00 koolitus

Õppemeetodid:

 • Teooria
 • Praktilised ülesanded
 • Grupitöö
 • Case study

Toimumise aeg: 11.; 12. ja 13.09.2024

Osavõtutasu

 • 1200 EUR + km = 1464 EUR

Koolituse täies mahus läbinutele ja õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

Lektor

Sander Karu

Sander Karu Mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor; koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse

Lisainfo

Rafiko OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Registreerimine

Piletid

Vali pilet ja märgi osalejate arv Hind Osalejate arv
Osavõtutasu - osalen saalis
3 päeva
1 464,00 €
Osavõtutasu - osalen veebi teel
3 päeva
1 464,00 €

Arve info

Pane tähele!

Peale koolitusele registreerumist saadetakse Teie e-posti aadressile broneeringu kinnitus andmete edastamise kohta. Seejärel võtab koolitaja Teiega ühendust ja saadab üritusel osalemiseks arve.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll