Erisoodustuse maksukäsitlus – mida ja millal maksustada?

Ootame Teid osalema veebikoolitusel, kus maksukonsultant ja koolitaja Tõnis Jakob selgitab tehingute tegemisel tekkivaid maksuriske. Koolitusel käsitleme erinevaid erisoodustuste tekkimise juhtumeid ja kuidas neid eristada ettevõtlusega seotud kuludest, mis ei kuulu maksustamisele. Selgitame kohtupraktikat ja vastame Teie küsimustele! 

Sihtgrupp

Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, audiitorid, assistendid, juhid, juhatuse liikmed ning spetsialistid, kes omavad kokkupuudet raamatupidamisega.

Eesmärk

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • oskab paremini aru saada maksuseaduse sätetest
 • oskab vältida vigu tehingute maksustamisel
 • teab, mida arvestada erisoodustuste tegemisel ja kuidas tõendada erinevaid tehinguid
 • koolituse läbinu oskab praktikas rakendada maksuseaduse sätteid ja vältida vigu.

Teemad ja ajakava

9.00-10.30

 • Mis on erisoodustus ja selle maksukoormus võrreldes teiste kingitustega
 • Erisoodustus ja tema erinevus muudest kingitustest ning tehingutest seotud isikutega
 • Erisoodustuse saajad ja erisätted kontsernisisestes tehingutes
 • Sõiduautode kasutamine ja sõiduarvestuse pidamine
 • Tehingud oma töötajate ja juhtidega
 • Kodukontori kasutamise maksuprobleemid
 • Töötervishoiukulude ja koolituskulude maksukäsitlus ning tehtud muudatused
 • Laenude andmisel tekkivad maksuprobleemid sõltuvalt laenu saajast
 • Hoolsuskohustus ja tehingute tõendamine
 • Kohtupraktika eeltoodud küsimustes.

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

Osavõtutasu

 • Soodushind registreerudes kuni 02.04.2024 on 95 EUR + km
 • Tavahind 129 EUR + km
 • Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 EUR + km

Maksumus sisaldab praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

Veebiseminari järelkuulamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Veebiseminari salvestis  on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele.

Enne veebiseminari saadetakse link, mille kaudu pääseb 20 minutit enne veebiseminari algust e-keskkonda.

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal teile sobivas kohas. Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.

Lektor

Tõnis Jakob OÜ Marisett juhataja ja juhtiv maksukonsultant ning vandeaudiitor

Tõnis Jakob on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1974. aastal kiitusega ning on töötanud Võru Rajooni TK Rahandusosakonna juhatajana (1975 – 1982), Rahandusministeeriumi  Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 – 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 – 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 – 2010) ning KPMG-s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne OÜ-s Marisett tööle asumist. Tõnis Jakob on osalenud lektorina mitmetel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel  ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõud. Ta on vannutatud audiitor alates 1994. aastast ning olnud 1994 – 2008.a. Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Tal on laialdane kogemus nii Eesti siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises ja maksude planeerimisel erinevate tehingute osas. Tal on pikaajaline kogemus maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis.

Loobumine

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne veebiseminari toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% veebiseminari maksumusest.

Lisainfo

 • Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
  Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%
 • Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll