Ettevõtete maksustamine Soomes – tulumaks, käibemaks ja teised maksud. Muudatused 2024. aastal

Sihtgrupp

Ettevõtete juhid, ettevõtjad, raamatupidajad, finantsjuhid, personalitöötajad ning kõik teised teemast huvitatud.

Eesmärk

Anda ülevaade Soome maksusüsteemist ning selgitada maksumuudatusi 2024. aastal.

Koolituse läbinu teab muuhulgas Soome ja Eesti seaduste tähtsamaid erinevusi, ettevõtete maksustamise põhireegleid Soomes, maksude tasumise ja deklareerimise nõudeid ning palju muud olulist.

Teemad ja ajakava

9.50-10.00

Veebikeskkonda kogunemine

10.00-11.30

 • Äriühingute maksustamine: tulumaks, käibemaks ja muud maksud
 • Soome ja Eesti seaduste tähtsamad erinevused
 • Eesti ettevõtja Soomes tegutsemise vormid:
  • piiriülene tegevus või
  • tütarettevõte
 • Millal on vaja tegevus Soomes registreerida?
 • Eesti ettevõtja püsiv tegevuskoht Soomes:
  • millal tekib?
  • mis kohustused kaasnevad?
  • kohtupraktika
 • Tegelik juhtimiskeskus – uus mõiste ja selle praktika.

11.30-11.50

Paus

11.50-13.30

 • Maksude tasumine ja deklareerimine, võimalikud sanktsioonid ja vaidlused maksuametiga
 • Millal tekib eestlasel Soomes elukoht ja maksuresidentsus?
 • Füüsilise isiku maksustamine Soomes: Soome resident, Eesti resident ja renditöötaja
 • Piiriülese töötamise sotsiaalkindlustus
 • Kolmandate riikide töötajate lähetus Soome
 • Autoga Soomes liiklemise riskid
 • Kokkuvõte: Soome maksusüsteemi plussid ja miinused.

Osavõtutasu

 • Soodushind registreerudes RMP kaudu kuni 14.02.2024 149 EUR + km
 • Tavahind 219 EUR + km
Kalle Pedak

Kalle Pedak Advokaadibüroo Hedman Partners, vandeadvokaat ja partner

Kalle Pedak on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna ning Helsingi Ülikooli, ta on vandeadvokaat. Tema valdkonnad on äriõigus, ühinemised ja omandamised, maksejõuetus, Euroopa Liidu ja rahvusvaheline õigus. Kalle on osalenud arvukates ühinemis- ja ülevõtmistehingutes, sealhulgas piiriülestes tehingutes, esindades nii müüjaid kui ka ostjaid ning nõustades kliente kõigis tehingufaasides. Ta on nõustanud tuntud Soome ja rahvusvahelisi kliente investeeringute tegemisel Eestisse ja Eesti äriühinguid investeeringute tegemisel välisriikidesse. Kalle teadmisi ja kogemusi Soome õigusest on kasutanud ja kasutavad arvukad Eesti ettevõtjad. Kallet kui tunnustatud nõustajat on soovitanud mitmed rahvusvahelised väljaanded, sh Legal 500, European Legal Experts ja PLC Which lawyer.

Loobumine

 • Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile).
 • Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile).
 • Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
 • Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
 • Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Lisainfo

 • Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Märksõnad:

Pane tähele!