Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus

Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Sihtgrupp

Ettevõtjad, juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad, raamatupidajad, analüütikud jt töötajad.

Eesmärk

Lihtsalt ja loogiliselt raamatupidamisest ja finantsidest ettevõtjale ja juhile!
Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate ettevõtjale ja juhile vajalikust raamatupidamisest, finantsjuhtimisest, analüüsist ja omahinna arvestusest;
 • teadvustanud raamatupidamise mõisteid ja printsiipe, millele keskenduda ettevõtjana;
 • koostanud ja analüüsinud finantsaruandlust;
 • arvestanud toodete ja teenuste omahinda ja projektide kasumlikkust;
 • koostanud "Heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Teemad

 • Millele keskenduda ettevõtjana ja juhina raamatupidamises ning finantsjuhtimises?
  • Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks
 • Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega
  • Kas ja millised on avaliku sektori ja äriühingute raamatupidamise ja finantsjuhtimise olulisemad erinevused?
 • Raamatupidamise aastaaruanne
  • Bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne – miks on juhile kasulikud?
  • Kas keskenduda varadele, kohutustele, omakapitalile, kasumile, tulude, kuludele või rahavoogudele?
 • Bilansi "lugemine"
  • Millele pöörata erilist tähelepanu käibevarast, põhivarast, kohustustest ja omakapitalist info saamisel?
 • Kasumiaruande skeemid ja "lugemine"
  • Millist kasumiaruande skeemi ja vormi eelistada?
  • Brutokasum, ärikasum, kasum enne tulumaksustamist, puhaskasum – kas ja miks olulised juhile?
 • Rahavood ehk rahakäive
  • Rahavoogude aruanne
  • Rahakäibe prognoos (kassaprognoos, raha prognoos, rahakäibe eelarve, cash flow)
  • Kas juhtimises keskendun rahakäibe prognoosile või rahavoogude aruandele?
 • Rahakäibe tsükkel ja selle seosed bilansi ja majandustegevusega
  • Kuidas tekib olukord, et kasum on ja raha ei ole?
 • Eelarvestamine ja finantsprognoosimine
  • Kuidas koostada eelarveid, millest on töös kasu?
  • Eelarvete koostamise meetodid. "Ülevalt alla" või "alt üles"? baasist või nullbaasist? perioodiline või pidev?
  • Põhitegevuse eelarvete koostamine
  • Finantseelarvete koostamine
  • Eelarvestatud kasumiaruande, rahakäibe eelarve, eelarvestatud bilansi ja eelarvestatud rahavoogude aruande koostamine
  • Kuidas kajastuvad minu juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?
 • Toodete ja teenuste omahinna arvestus
  • Mida mõistame omahinna all?
  • Mis on kuluobjektide arvestus ja miks see on oluline?
  • Kuidas kujunevad toodete, teenuste ja projektide kulud?
  • Mis on kulukohtade arvestus ja miks see on oluline?
  • Mis on kululiikide arvestus ja miks see on oluline?
 • Täiskuluarvestus ja omahinna kujunemine
  • Kuidas jaotada üldkulusid?
  • Traditsiooniline ja tegevuspõhine kuluarvestus
 • Osakuluarvestus ja jääktulupõhise kasumi kujunemine
  • Kulud - maht - kasum analüüs
  • Kuidas leida tasuvuspunkti ja tasuvuspunkti diagramm
  • Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel
 • Projekti kasumilikkus ja rahavood
  • Projekti müügitulude ja kulude arvestus
  • Projekti laekumiste ja väljamaksete prognoosimine ja eelarvestamine
  • Kuidas vältida "auke" projekti rahastamisel?
  • Praktiline ülesanne: Projekti eelarve (eelarvestatud kasumiaruande) ja rahakäibe prognoosi koostamine
 • Bilansi "lugemiselt" eesmärgistatud finantsanalüüsile
  • Kuidas viia läbi eesmärgistatud finantsanalüüsi?
  • Finantsanalüüsi meetodid ja nende kasutamine: majandusnäitajate hindamine, vertikaalanalüüs, horisontaalanalüüs, suhtarvude analüüs
  • Suhtarvude kasutamine finantsanalüüsi läbiviimisel

AJAKAVA

Esimene päev:Teine päev:
10.00-12.15 koolitusprojekt
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitusprojekt
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.45 koolitusprojekt
09.00-10.30 koolitusprojekt
10.30-10.45 vaheaeg
10.45-12.15 koolitusprojekt
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitusprojekt
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.00 koolitusprojekt

Koolituse meetodid

 • teooria
 • praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • case studyd

Grupi suurus piiratud!

Toimumise aeg: 16. ja 17.07.2024

Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi

Osavõtutasu

 • 900 EUR + km = 1098 EUR
 • Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Lektor

Sander Karu

Sander Karu Mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor; koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse

Lisainfo

Rafiko OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Registreerimine

Piletid

Vali pilet ja märgi osalejate arv Hind Osalejate arv
Osavõtutasu - osalen saalis
2 päeva
1 098,00 €
Osavõtutasu - osalen veebi teel
2 päeva
1 098,00 €

Arve info

Pane tähele!

Peale koolitusele registreerumist saadetakse Teie e-posti aadressile broneeringu kinnitus andmete edastamise kohta. Seejärel võtab koolitaja Teiega ühendust ja saadab üritusel osalemiseks arve.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll