Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis

Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis.

Sihtgrupp

Juhid, juhatuse liikmed, allüksuste juhid, ostu- ja müügijuhid, arendusjuhid, finantsjuhid, projektijuhid, raamatupidajad, ökonomistid, ostu- ja müügitöötajad, krediidikontrolli töötajad, finantscontroller'id, majandusarvestuse analüütikud jt.

Eesmärk

Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

 • saanud süsteemse ülevaate nüüdisaegse finantsanalüüsi teoreetilistest alustest, meetoditest, põhimõtetest ja tehnikatest
 • teadvustanud finantsanalüüsi võimalusi ja arengutrende majandusarvestuses
 • praktiseerinud finantsanalüüsi teoreetiliste põhimõtete kasutamist praktiliste ülesannete lahendamisel
 • läbi viinud organisatsiooni finantsanalüüsi lähtuvalt majandusaasta aruandest
 • koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks.

Teemad

 • Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus
 • Finantsanalüüs juhtimissüsteemis.
 • Finantsaruannete analüüs eri huvirühmade seisukohast
 • Ettevalmistused finantsanalüüsi läbiviimiseks.
 • Finantsanalüüsi läbiviimine
 • FA eesmärgi püstitamine ja kriitiliste edufaktorite täpsustamine
 • Analüüsitavate näitajate (mõõdikute) valik
 • Hindamiskriteeriumite täpsustamine
 • FA meetodite valik ja kasutamine:
  • vertikaalanalüüs
  • horisontaalanalüüs
  • suhtarvude analüüs.
 • Analüüsitavate andmete ettevalmistus
 • Näitajate arvutamine ja tulemuste vormistamine
 • Tulemuste hindamine ja interpreteerimine
 • Millele keskenduda majandusaasta aruande analüüsil?
 • Millele keskenduda bilansi, kasumiaruande, rahakäibe prognoosi ja rahavoogude aruande analüüsil?
 • Käibevara hindamine ja analüüs. Erinevate hindamismeetodite mõju kasumile.
 • Põhivara hindamine ja analüüs. Põhivara soetusmaksumus ja turuväärtus. Põhivara kulumi arvestamise meetodite mõju majandustulemustele. Probleemid kulumi arvestusel
 • Lühiajaliste kohustuste hindamine ja analüüs.
 • Omakapitali analüüs.
 • Praktiline ülesanne: Bilansi, kasumiaruande, rahakäibe prognoosi ning rahavoogude aruande koostamine ja analüüs
 • Eesmärgistatud analüüside läbiviimine
 • Rentaabluse analüüside läbiviimine
 • Dupont’i püramiid
 • Kasvu analüüside läbiviimine
 • Tegevustulemuslikkuse (varade kasutamine) analüüside läbiviimine
 • Käibekapitali analüüside läbiviimine
 • Raha konversiooni periood
 • Likviidsuse ja maksevõime analüüside läbiviimine
 • Kapitali struktuuri analüüside läbiviimine
 • Finantsriskide analüüside läbiviimine
 • Omaniku investeeringu analüüside läbiviimine
 • Pankrotiohu analüüs
 • Altmanni võrrand
 • Controllingu aruannete analüüs
 • Millele keskenduda toodete, teenuste ja projektide analüüsil?
 • Hälvete analüüs standardkulude arvestuses
 • Vastutuskeskuste aruandluse kujundamine ja analüüs
 • Väärtust lisavate ja väärtust mittelisavate tegevuste analüüs
 • Maksukoormuse arvestamine ja analüüs
 • Otsuste puu

Koolituse kogumaht: 16 akadeemilist tundi; auditoorse/praktilise töö tunnid: 16 akadeemilist tundi

Õppimine läbi tegevuse:

 • teooria
 • praktilised ülesanded
 • grupitööd
 • case studyd

AJAKAVA

Esimene päevJärgmine päev
10.00-12.15 koolitus
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitus
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.45 koolitus
09.00-10.30 koolitus
10.30-10.45 vaheaeg
10.45-12.15 koolitus
12.15-12.45 vaheaeg
12.45-14.15 koolitus
14.15-14.30 vaheaeg
14.30-16.00 koolitus

Osavõtutasu

 • 900 EUR + km = 1098 EUR
 • Võimalik osaleda ka veebikoolitusel Zoomis

Koolituse täies mahus läbinutele ja õpiväljundid saavutanutele väljastatakse vastav tõend.

Lektor

Sander Karu

Sander Karu Mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor; koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse

Lisainfo

Rafiko OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll