Majandusaasta aruanne 2023

Mida peaks raamatupidaja kindlasti teadma enne majandusaasta aruande 2023 koostamist?

Sihtgrupp

Ettevõtete juhid, finantstöötajad ja raamatupidajad.

Eesmärk

Anda ülevaade, mida olulist on kirjas Raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites aastaaruande koostamise kohta, mis on muutunud sel aastal eriti aktuaalseteks. Räägime sellest, mis on teisiti ja millele tuleb tähelepanu pöörata.

Teemad ja ajakava

10.00-13.30

Seminaril leiavad käsitlemist teemad ja saavad vastused küsimused:

 • Milliseid eeltöid peaks raamatupidaja tegema enne raamatupidamise aastaaruande 2023 koostamist?
 • Kuidas hinnata ettevõtte tegelikku majanduslikku olukorda ja võimet jätkuvalt tegutseda majandusaasta lõpu seisuga?
 • Millised eeltööd peavad olema tehtud enne audiitorkontrolli algust?
 • Mida olulist on kirjas raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites aastaaruande koostamise kohta, mis on ka sel aastal aktuaalne?
 • Äriregistriseadus ja Äriseadustik – olulisemast raamatupidajale seoses aastaaruande koostamisega.
 • Arvestusmeetodite valik ja raamatupidamislikud hinnangud. Võimalikud väärkajastamised audiitori pilgu läbi.
 • Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded ja lisad – millised on nõuded nende koostamisele, mida peab kindlasti teadma ja ka täitma?
 • Millised võimalused on raamatupidaja ees koostades väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruannet? Mis juhtudel on kindlasti vaja koostada täismahus raamatupidamise aastaaruanne?
 • Milline on hästi koostatud majandusaasta aruanne?
 • Majandusaasta aruande koostamise enamlevinud vead ja kuidas neid vältida. Enamlevinud vigadest audiitori töömailt.

Osavõtutasu

 • Soodushind RMP kaudu registreerudes 125 EUR + km
 • Tavahind 150 EUR + km
 • Mitme inimese osalemisel ühest ettevõttest hinnasoodus 5%.

Hinnas sisalduvad teabematerjalid ja kohvipaus.

Lektor

Anne Nuut

Anne Nuut vandeaudiitor

Anne Nuut on raamatupidajate seas hinnatud lektor.
Ta on MTÜ Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) nõukoja liige
ja Raamatupidamise Toimkonna liige.
Anne Nuut on omandanud kõrghariduse raamatupidamise
erialal, tegutseb juhatuse liikmena ANTIMAR Audiitorid OÜ-s
ja Heister AN OÜ-s.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!