Majandusaasta aruanne (kolmapäeviti)

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele.

Kuna majandusaasta aruandega võivad kõik soovijad tutvuda, tuleks aruannet kokku pannes mõelda koostatavale dokumendile kui oma ettevõtte parimale visiitkaardile. Aastaaruandes kajastatav info peab olema objektiivne, õige ja õiglane, arusaadav ning andma selge ja ülevaatliku pildi osanikele endile kui ka kõrvalseisjale (näiteks potentsiaalsele äripartnerile) ettevõtte finantsseisundist, majandustulemustest, omakapitali muutustest ja rahavoogudest.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud raamatupidajatele, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi tööalaselt täiendada.

Eesmärk

Koolitusel õpid mõistma majandusaasta aruande eesmärke, koostama majandusaasta aruannet arvudes (bilanss, kasumi- ja rahavoogude aruanne, põhivara muutused), koostama majandusaasta aruande tekstilist osa (tegevusaruanne ning juhtkonna hinnangud majandusaastale).

Saadud teadmised ja oskused aitavad nii raamatupidajal kui ettevõtjal paremini mõista ettevõtte finantside juhtimist.

Teemad ja ajakava

9.00-14.00

  • Raamatupidamise aastaaruande eesmärk ja alusprintsiibid.
  • Majandusaasta aruande koostamine (bilanss, kasumi- ja rahavoogude aruanne, põhivara muutused).
  • Juhtkonna hinnangud aastaaruandes.
  • Tegevusaruande sisu ja põhilised finantssuhtarvud, mille kaudu ettevõtte majandustegevust hinnata.

Koolitus toimub 10.04–24.04.2024, kolmapäeviti, kell 9.00-14.00.

 Osavõtutasu

  • Tavahind 180 EUR

Lektor

Aino Vooro Tegevraamatupidaja ning maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent.

Aino Vooro on suure kogemusega ning hinnatud raamatupidamise õppejõud, kes on koolitanud nii raamatupidajaid, finantsjuhte kui ka personalitöötajaid. Aastal 2014 valiti Aino Tartumaa aasta koolitajaks. Omab 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutset. Lisaks on ta kirjutanud raamatu "Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamises" ning aidanud koostada juhendmaterjali alustavale põllumajandustootjale ja noortalunikule "Alustava põllumajandustootja ABC"

Loobumine

  • Kursusest loobumise teatamisel kuni seitse (7) tööpäeva enne kursuse algust, tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses.
  • Kursusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) tööpäeva enne kursuse algust, tuleb arve tasuda 50% ulatuses või tagastatakse 50% makstud õppetasust.
  • Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolitus- ja nõustamiskeskuse koolitusjuhile.
  • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Lisainfo

Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll