Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine muutunud majanduskeskkonna tingimustes

Majandusaasta aruanne on avalik dokument, mis annab ülevaate ettevõtte majandustegevusest aruandeaastal. Aruanne on avalik ning sellest saavad informatsiooni ettevõtte olemasolevad ja potentsiaalsed investorid,  võlausaldajad, äripartnerid ja teised huvigrupid.

Koolitusel saab ülevaate majandusaasta aruande koostamise ja esitamise käigust. Koolituse põhifookus on suunatud raamatupidamise aastaaruande koostamisele Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Sihtgrupp

Raamatupidajad, finantsjuhid, juhatuse liikmed.

Eesmärk

Õppija omab ülevaadet majandusaasta aruande koostamise ja esitamise nõuetest ning sellest, millele tuleks tähelepanu pöörata varade ja kohustiste kajastamisel raamatupidamise aastaaruandes.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on teadlik majandusaasta aruande koostamise ja esitamise korrast ning teab, kuidas mõjutavad 2023. aasta veebruaris jõustunud äriseadustiku muudatused aruande esitamist;
 • teab varade ja kohustiste kajastamise reegleid raamatupidamise aastaaruandes lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist.

Teemad ja ajakava

9.55-10.00

Kogunemine

10.00-11.30

Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise üldpõhimõtted.  Raamatupidamise aastaaruanne

 • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine
  • Üldnõuded
  • Majandusaasta aruande esitamist mõjutavad 2023. aasta veebruaris jõustunud äriseadustiku muudatused
 • Raamatupidamise aastaaruanne
  • Raamatupidamise aastaaruande eesmärk ja osad
  • Väikeettevõtete ja mikroettevõtete erisused

11.30-11.45

Paus

11.45-13.15

Raamatupidamise aastaaruanne 2023

 • Tähelepanu nõudvad valdkonnad varade ja kohustiste kajastamisel
 • Rahavoogude aruanne ja selle komistuskivid

Koolituse maht: 4 akadeemilist tundi

Veebikoolitus salvestatakse ja on järelvaadatav 5 tööpäeva alates koolituse toimumise kuupäevast.

Osavõtutasu

 • Registreerudes RMP kaudu kuni 03.04.2024 kehtib soodushind 119 EUR + km
 • Hilisematele registreerujatele on hind 149 EUR + km

Täies mahus koolituse läbimisel väljastatakse osalejale tõend.

Maksumus sisaldab koolituspäeva, koolitusmaterjale, tõendit.

Vahetult enne veebiseminari toimumist edastame Teile lingi ja juhised veebiseminariga liitumiseks. Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.

Lektor

Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter koolitaja, vandeaudiitor ja audiitorkogu liige

Maire Otsus-Carpenter on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, tal on vandeaudiitori kutse ja ta on Audiitorkogu liige. Maire on töötanud pearaamatupidaja ja audiitorina ning tema raamatupidamise, finantsanalüüsi ja finantsplaneerimise alaseid artikleid on avaldatud mitmetes raamatupidamis- ja finantsalastes väljaannetes. Mairel on pikaajaline koolitamiskogemus raamatupidamise valdkonnas

Loobumine

 • Koolitusest loobumise korral palume teatada sellest kirjalikult vähemalt viis täistööpäeva enne koolituse toimumist
 • Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll