Maksumuudatused 2024-2025 ja kinnisvara ostu kajastamine raamatupidamises (RAKVERES)

Jääb ära seoses lektori haigestumisega.

Koolituse esimeses osas annab maksukonsultant Aule Kindsigo ülevaate 2023. aasta juunis vastu võetud maksumuudatustest, mis rakenduvad aastatel 2024 ja 2025 ning räägib täpsemalt, kuidas need mõjutavad ettevõtjate ja eraisikute maksuarvestust. Põhjalikumalt käsitletakse maksusoodustuste kadumist, tulumaksumäära tõstmist ning tulumaksuvabastuse rakendamise süsteemi muudatusi.

Koolituse teises osas annab lektor Anne Nuut ülevaate kinnisvaratehingute kajastamise raamatupidamislikest nüanssidest. Lektor juhib tähelepanu ja räägib lahti olulised valukohad laenulepingu tingimustes, mida on vaja teada tehingute kajastamisel raamatupidamises. Ettekannet ilmestavad elulised näited, mis on abiks igapäevatöös.

Sihtgrupp

Raamatupidajad, ettevõtjad ning kõik teised, kes tunnevad huvi 2024. ja 2025. aastal rakenduvate maksumuudatuste vastu ning kes puutuvad ettevõtluse käigus kokku kinnistute soetamise ja laenulepingutega ning nende raamatupidamises kajastamisega.

Eesmärk

Osaleja saab põhjaliku ülevaate jõustunud ja planeeritavatest maksumuudatustest eesmärgiga neid oma igapäevatöös kasutada. Samuti saab ülevaate kinnisvara ostu kajastamise võimalustest raamatupidamises ning asjakohast nõu, mida silmas pidada laenulepingute tingimusi lugedes.
Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) maksuarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ning tõstmiseks.

Teemad ja ajakava

09.30.-10.00

10.00-12.00

Registreerimine ja hommikukohv

Olulised maksumuudatused 2024-2025 (Lektor Aule Kindsigo)

Käibemaks

 • Üldine maksumäära tõus
 • Erijuhtude maksumäärad
  • ajakirjandusväljaanded
  • majutusasutusteenus
 • Kõrgemale maksumäärale ülemineku reeglid

Ettevõtte tulumaks

 • Üldine maksumäära tõus aastal 2025
 • Dividendide maksustamine - kuidas toimub lähiaastatel ja mis muutub?
  • madaldatud maksumäär 14/86
  • 7% tulumaksu kinnipidamine
  • tavapärane maksumäär 20/80 või 22/78
 • Erisoodustuste tulumaksumäär
 • Krediidiasutuste tulumaksu erisused

Üksikisiku tulumaks

 • Maksumäära tõus
 • Maksuvaba tulu maksimaalne suurus
  • tööealistel
  • pensioniealistel
 • Kaduvad maksusoodustused -
  • täiendav maksuvaba tulu seoses lastega
  • abikaasade kulude jagamine (täiendav maksvaba tulu abikaasa eest)
  • eluasemelaenu intressid

Aktsiisimaksud, hasartmängumaksud

Maksudeklaratsiooni vorm TSD - lisad 1 ja 2

 • muudatused maksudeklaratsiooni täitmisel

Ehitusobjektil viibijad

 • töötajate ja tööaja registreerimine

Planeeritav mootorsõidukimaks (nn automaks) – milline on hetkeseis?

12.00-13.00

13.00-15.00

Lõunaamps

Kinnisvara ostu kajastamine raamatupidamises ning laenulepingu tingimused (Lektor Anne Nuut)

Ettevõte soetab endale kinnistu

 • Kuidas seda ostu raamatupidamises kajastada?
 • Kas raamatupidaja on valikute ees?
  • kui jah, siis millised need valikud on ja kuidas erineb nende kajastamine raamatupidamises?

Laenulepingud

Ettevõtetel on tihti vaja oma äritegevuseks, sh ka kinnistu ostuks võtta laenu. Laenulepingud sisaldavad aga enamasti erinevaid tingimusi, mida laenusaaja peab kindlasti täitma, sest vastasel juhul tuleb laen lepingutingimuse rikkumise korral tagastada.

 • Mida peab raamatupidaja kindlasti teadma laenulepingute sisust ja miks?
 • Kuidas mõjutavad laenulepingu tingimused ja nende täitmine/mittetäitmine lepingute kajastamist raamatupidamisarvestuses?

Koolituse maht on 5,33 akadeemilist tundi ehk 240 minutit.

Osavõtutasu

Koolituse hind sisaldab kogu koolituspäeva, -materjale ja koolitusel osalenule tõendit.

Lektorid

Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant

Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala. Täiendanud ennast erinevatel kursustel nii Eestis kui ka välismaal. Ta on töötanud pikki aastaid Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimasena neist maksude osakonna juhatajana. Aule Kindsigo on hinnatud esineja erinevate ettevõtete ja kõrgkoolide (TalTech, SKA, EBS) maksukoolitustel ning kursustel. Ta on spetsialiseerunud põhiliselt siseriiklikule maksuõigusele, kuid võõrad ei ole ka rahvusvahelise maksustamise teemad.

Anne Nuut

Anne Nuut on vannutatud audiitor ning Antimar Audiitorid OÜ juhatuse liige

Anne Nuut omab kõrgharidust Tallinna Polütehnilise Instituudi raamatupidamise erialalt. Raamatupidamise ja sellega seonduvaga on ta tegelenud instituudi lõpetamisest alates ning 1999. aastast on ta vandeaudiitor. Anne Nuut on ka OÜ Heister AN juhataja ning ANTIMAR Audiitorid OÜ juhatuse liige ning olnud kauaaegne EV Raamatupidamise Toimkonna liige. Ta on olnud üle 20 aasta Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja ja kogu juures asuva kutsekomisjoni (2003-2012) ning Audiitorkogu juhatuse (2005-2013) liige. 2012. aastal valisid meie (RMP Eesti OÜ) koolitustel osalejad Anne Nuudi aasta kõige kõrgemalt hinnatud lektoriks.

Loobumine

Koolitusel osalemisest loobumisel palume sellest ette teatada vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist.

Lisainfo

RMP (Geenius Meedia OÜ) õppekorralduse ja täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused leiad SIIT.

Sama koolitus toimub ka:

 • 2. november 2023 PÄRNUS (toimunud)
 • 23. november 2023 RAKVERES (valitud)*
 • 24. november 2023 TARTUS

Veebikoolitustena:

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Toimetaja valik