MS Excel – andmeanalüüs ja aruandlus

Exceli tabelarvutusprogramm on kõige kättesaadavam ja lihtsamini õpitav vahend andmete analüüsimiseks.

Excel pakub erinevaid meetodeid küsitlusandmete analüüsimiseks nii arvuliste (nt vanus või sissetulek) kui nominaalsete andmete (nt küsimused vastustega, mis pole skaala vormis, nt sugu) analüüsimisel ning suurepäraseid võimalusi analüüsitud andmeid graafiliselt välja tuua ning teistele esitleda. Samuti on Excelil mitmeid lihtsasti õpitavaid tööriistu eelarvete ja prognooside koostamiseks.

Nelja nädala jooksul on sul võimalus iseseisvat Excel selgeks teha, sest see kursus asub 100% e-õppe keskkonnas. Kui õppijale on ligipääs kursusele võimaldatud, siis õppijal on õppekeskkonnale ligipääs ööpäevaringselt kuni koolituse lõpetamiseni.

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad arendada Exceli kasutamisoskusi, et töötada suurte ja mahukate tabelitega; kes vajavad oskust töödelda ja analüüsida efektiivselt erinevaid andmehulki; kes soovivad mugavalt ja kiirelt koostada eelarveid ning müügiprognoose.

Koolitusel osalemise eelduseks on MS Exceli kasutamise oskus tavakasutaja tasemel.

Eesmärk

Koolitusel õpid

 • importima andmeid andmebaasidest ja veebist Excelisse;
 • koostama tabelitest sorteerimise, filtreerimise, vahekokkuvõtte ja risttabeli tööriistade abil erinevaid aruandeid;
 • kasutama Exceli analüüsivahendeid ;
 • illustreerima andmeid diagrammide abil ja neid korrektselt vormistama;
 • kasutama Exceli tabeleid ja töövihikuid ühistöös.

Teemad ja ajakava

Sissejuhatus andmeanalüüsi

 • Andmete vormindamine ja andmesarjade koostamine
 • Valemite ja funktsioonide kasutamine ning nende omavaheline kombineerimine
 • Matemaatika funktsioonid
 • Statistilised funktsioonid
 • Tekstifunktsioonid
 • Andmebaasifunktsioonid
 • Otsingufunktsioonid
 • Tingimus- ja loogikafunktsioonid
 • Rahandusfunktsioonid

Andmete analüüs, prognoosid

 • Sorteerimine ja filtreerimine (täpsem filter)
 • Vahekokkuvõtted ja konsolideerimine
 • Graafiline analüüs - diagrammid
 • PivotTable
 • Eelarvete ja prognooside koostamine

Toimumise aeg 06.05-02.06.2024

E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt. Peale arve tasumist saadetakse teie e-postile juhend koos parooliga. Materjalidele pääsed ligi igal pool kus on olemas internetiühendus.

Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded (kokku 5 ülesannet).

Õpe toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE.
Õpikeskkonnas on olemas kogu kursusega seotud info.

Osavõtutasu

 • 162 EUR

Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Lektor

Kadi Tamm

Kadi Tamm koolitaja

Kadi Tamm Lõpetanud Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia eriala ja omab täiskasvanute koolitaja tase 6. Tartumaa aasta koolitaja 2009.

Loobumine

 • Kursusest loobumise teatamisel kuni seitse (7) tööpäeva enne kursuse algust, tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses.
 • Kursusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) tööpäeva enne kursuse algust, tuleb arve tasuda 50% ulatuses või tagastatakse 50% makstud õppetasust.
 • Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolitus- ja nõustamiskeskuse koolitusjuhile.
 • Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Lisainfo

Tartu Rakenduslik Kolledž on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Märksõnad: ,

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll