Onboarding koolitus – kuidas tagada uuele töötajale prem töötajakogemus?

Läbimõeldud uue töötaja sisseelamisprogramm e. onboarding on team leaderitele oluline tööriist, et uus töötaja elaks võimalikult kiiresti ettevõttesse, tiimi ja enda ametikohta sisse, tunneks end oodatuna ja hakkaks eesmärke ning tulemusi saavutama.

Et uus töötaja saaks vajaliku teabe uue töö tegemiseks kätte võimalikult optimaalse ajaga ning läbimõeldud tegevuste raames tuleb juhtidel paika panna onboarding programm ja selle elluviimiseks tegevused. Just nendele käesolev koolitus keskendubki, andes vajalikud teadmised ja oskused.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud, kellel on:

 • soov paremini mõista uue töötaja sisseelamisprogrammi seost positiivse töötajakogemuse ja töötajate lojaalsusega
 • jagada uutele töötajatele enda väärtuslikke kogemusi ja teadmisi õpetlikult, sihipäraselt ja süsteemselt.

Eesmärk

Anda teadmised onboarding programmi sisust, selle loomise alustest ning juhtimise ning elluviimise põhimõtetest ja tegevustest. Koolituse tulemusena valmib igale osalejale tema organisatsiooni eripärasid arvestav personaalne onboarding checklist.

Teemad ja ajakava

10.00-12.15

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab uue töötaja sisseelamisprogrammi sisu ja väärtust
 • oskab enda organisatsiooni eripärasid arvesse võttes koostada ja ellu viia uute töötajate sisseelamist toetava protsessi
 • teab kuidas õpetada ja tutvustada uuele töötajale organisatsiooni väärtuseid, töö ja suhtluskultuuri, ametikoha, tiimi ja kogu organisatsiooni eesmärke, töötajaid, töövahendite kasutamist, tööülesandeid, juhtimisstruktuuri, kliendisuhtlust, jpm.
 • oskab RACI mudeli abil kaardistada uue töötaja sisselamisprogrammi erinevaid etappe 
 • saab koolituselt kaasa põhjaliku sisseelamisprogrammi checklist’i, mida oma töös juhendina kasutada.

12.15-13.00

Lõunapaus

13.00-15.00

Koolituse II osa

15.00-15.15

Koolituspäeva kokkuvõte, lõpetamine

Auditoorne õpe kogumahus 6 akadeemilist tundi, millele lisandub koolituse eeltöö (iseseisev töö mahus 0.5 akadeemilist tundi) ning koolitusejärgne iseseisev praktiline ülesanne (mahus 0.5 akadeemilist tundi).

Õppemeetodid: Õppetöö toimub rühmatöödeks ja ühistegevuseks kohandatud õppekeskkonnas. Muuhulgas toimuvad:

 • lühiloengud
 • praktilised grupitööd ja arutelud
 • paaristööd
 • sisseelamisprogrammi ’i koostamine

Osavõtutasu

 • Registreerudes kuni 19.04.2024 on ühele osalejale hind 199 EUR + km = 242.78 EUR.
 • Registreerudes kuni 19.04.2024 on hind 2-3-le osalejale 169 EUR + km = 206.18 EUR.
 • Hilisematele registreerujatele on osavõtutasu ühele osalejale 249 EUR + km = 303.78 EUR, 
  2-3-le osalejale 199 EUR + km = 242.78 EUR.
 • Tasumine toimub arve alusel ja vastavalt arvel kirjeldatud tähtajale.

Osavõtutasu sisaldab: Koolitusel osalemist, koolitaja elektroonilisi materjale, saalikoolituse puhul ka lõunasööki ja kohvipausi.

Lektor

Helen Pärli

Helen Pärli SMARTFUL Growth asutaja, sertifitseeritud koolitaja, coach & HR professionaal

Helen Pärli on väljaõppega koolitaja ja kirglik HR professionaal. Tal on täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsetunnistus ning ta on läbinud TalTechis ärinduse bakalaureuse, personalijuhtimise magistri ning hetkel on ta lõpetamas digimuudatuste eriala mikrokraadi. Ta on omandanud ka rahvusvaheliselt tunnustatud DiSC koolitaja sertifikaadi. Üle kaheksa aasta olnud tegev personalijuhtimise ja koolituste valdkonnas. LinkedIni on Helen aktiivselt kasutanud üle 6 aasta. Selle aja sees on nii LinkedIni kasutamine värbava personalijuhina kui ka kogemus klientidega töötamisel. Lisaks on ta viimase paari aasta jooksul nii avalike kui ka sisekoolitustena läbi viinud hulgaliselt LinkedIni koolitusi värbamise ja tööandja brändi teemadel.

Loobumine

 • Veebiseminarist loobumise korral palume sellest teada anda info@areng.ee.
 • Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud peale 24. jnuari 2024, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.

Lisainfo

Areng.ee juriidiline isik Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Registreerimine

Registreerimine on lõppenud.

Pane tähele!

Kord nädalas

Telli RMP Nädalakiri

Kolmapäeviti saadetav Nädalakiri sisaldab raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse valdkonna olulisi uudiseid, spetsialistide artikleid, seadusemuudatusi, nõuandeid ja soovitusi.

Töövahendid

Maksukalender Maksumäärad Numbriline Tööajafond RTJ IFRS Abitabelid Seadused MTA avalikud päringud Nädalakiri

Kalkulaatorid

Palgakalkulaator Maksuvaba tulu kalkulaator Puhkusekalkulaator Auditikalkulaator Kogumispensioni kontroll